PHISTÒRIA

1459 palabras 6 páginas
PRÀCTIQUES D’HISTÒRIA

TEMA 9 I TEMA 10

ESTEL COBOS PEGUERO Institut Montsoriu

TEMA 9

1. Completa la taula següent sobre els moviments migratoris de la població espanyola al llarg del primer terç del segle XX:

Causes
Llocs de destinació Conseqüències

Emigració a ultramar
El mercat laboral espanyol creixia menys que la població espanyola.
Amèrica Llatina
Disminució de la població per culpa de l’emigració.

Emigracions interiors
La gent va deixar de viure en els masos per iniciar un procés d’industrialització.
Sevilla, Barcelona,
Bilbao i Madrid
L’agricultura
disminueix i la urbanització s’expandeix.

2. Llegeix el text i respon les preguntes
…ver más…

• El consum intern: encariment del mercat intern perquè la producció va sortir a l’estranger. TEMA 10

1. Explica el significat d’aquestes frases:

No hi ha més que un camí, que és la revolució audaç, la revolució temerària des del Govern. –Antoni Maura

Aquesta frase forma part del propòsit que es va fer pel seu govern. Tot i així, va arribar la Setmana Tràgica a Barcelona, que va tenir el seu origen en la llarga guerra que Espanya mantenia al Marroc. Les derrotes de l’exèrcit espanyol van provocar que el govern de Maura decretés la mobilització de reservistes.

L'única fórmula possible a Espanya és la de la regulació jurídica que distingeix l'esfera pròpia de l'Estat i l'esfera pròpia de l'Església. –José Canalejas

Canalejas va intentar realitzar el que diu la frase però va ser assassinat a mans de l’anarquista Pardiñas el 1912. Pel que fa a l’Església, va ferla llei “del candado” que consistia en prohibir l’establiment de nous ordres religiosos a Espanya.

2. Llegeix el text que et proposem a continuació i respon les preguntes:

M. SUÁREZ: “Radicalismo y reformismo en la democracia española de la Restauración”. Berceo,
139, pàg. 49-66.

– Què defensaven els republicans radicals?

Els republicans radicals defensaven la democràcia sense la Monarquia, l’Església i la burgesia oligàrquica, que eren els poders tradicionals del moment.

– A quines zones d'Espanya van tenir més èxit?

Va tenir èxit sobretot a València amb a Vicent Blasco

Documentos relacionados