Pac 1 Psicologia De La Percepció

2554 palabras 11 páginas
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ

• Presentació i objectius
• Enunciats: descripció de la pràctica
• Materials
• Criteris d’avaluació
• Format de lliurament
• Data límit de lliurament

Presentació i objectius

Aquesta PAC consta de cinc preguntes, en les quals es treballaran aspectes fonamentals dels mòduls 1 i 2 de l’assignatura: Introducció a la Psicologia de la Percepció i Percepció visual. Aquesta PAC pretén que l 'alumne conegui i domini alguns dels conceptes fonamentals associats amb la introducció a la psicologia de la percepció, així com els relacionats amb la percepció visual. En aquesta PAC també es treballen algunes de les competències transversals especificades al pla docent (analitzar i sintetitzar, identificar i
…ver más…
Els resultats de la tasca de Javier i Fernando s 'expressen en la corba ROC mostrada a sota. Quines conclusions podem treure pel que fa a la sensibilitat i el criteri de resposta de tots dos residents?

Segons la representació gràfica presentada en Javier no és capaç de distingir un tumor en les radiografies o el que és el mateix en termes de l’anàlisi de la corba, no distingeix entre la Senyal i el soroll, les seves respostes són a l’atzar, això es pot comprovar donat que en el gràfic la corba ROC és una línia diagonal ,fet que indica respostes aleatòries i es troba ben al mig perquè l’aleatorietat implica la probabilitat d’un 50% d’encert i 50 % d’error, altrament dit el seu criteri de resposta és 0.

D’acord amb la representació gràfica presentada en Fernando disposa d’un alt grau de sensibilitat, aquest fet es pot observar en la forma de la corba ROC quasi quadrada i molt allunyada de la línia diagonal (absència de concavitat), el seu criteri de resposta liberal, l’ha portat a un alt grau d’encerts quasi el 100 % però també un alt grau de falses alarmes, però tenint en compte que és metge resident, és un

Documentos relacionados

 • Pac 3 -Psicologia Social (Uoc)
  1793 palabras | 8 páginas
 • PAC 1 Introducció a la Comunicació Audiovisual
  1004 palabras | 4 páginas
 • Resumen Completo De Psicologia General Gonzalez 1
  11058 palabras | 45 páginas
 • Historia de la psicologia
  1184 palabras | 5 páginas
 • PSICOLOGIA DE LA CRIMINALIDAD
  3650 palabras | 15 páginas
 • Psicologia de la salud
  5908 palabras | 24 páginas
 • PAC 1 Models d'orientació
  1079 palabras | 5 páginas
 • PSICOLOGIA DE LA RELIGION
  7374 palabras | 30 páginas
 • Historia de la Psicología - Antonio Caparros - Part 1
  4272 palabras | 18 páginas
 • Pioneros De La Psicologia
  2120 palabras | 9 páginas