Pau 2008 -2009

1642 palabras 7 páginas
AUProves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009

Història
Sèrie 4
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A Exercici 1 Davant de l’amenaça d’una violació legislativa del dret públic, subsegüent a una violació pública, ostentosa i tumultuosa dels drets constitucionals, va despertar-se en l’ànima catalana un moviment de protesta, determinador d’un estat d’unitat efectiva de la consciència del nostre poble: tal fou, a la primeria, la Solidaritat Catalana. […] Cal abans de tot, per a assolir aquesta alta finalitat de regeneració nacional, portar aquesta energia social salvadora a les funcions que només per invasió del poder o per atonia de la iniciativa social han vingut a ser funcions administratives directes o delegades de
…ver más…
[0,75 punts]

c) Expliqueu el contingut de l’ordre.
[0,75 punts]

Pregunta 2 a) Expliqueu les formes, les característiques i els elements de la repressió franquista, i feu una referència especial a l’exercida contra la llengua i la cultura catalanes.
[1,5 punts]

b) Expliqueu el desarrollismo i els canvis econòmics, socials i polítics del règim franquista des del 1959 fins al 1973.
[1,5 punts]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés

Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009

Història
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A Exercici 1 La Junta Revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no comenzara por dirigir su voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios que se propone sustentar y defender como base de la regeneración de este desgraciado país, cuyo entusiasmo no han podido entibiar tantos años de degradación. 1.° La consagración del sufragio universal y libre, como base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional. 2.° La libertad absoluta de imprenta […]. 3.° La consagración práctica e inmediata de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de cultos […]. 6.° La abolición de la Constitución bastarda que nos venía rigiendo […]. 7.° La

Documentos relacionados

 • Informe economico 2009 (col)
  2451 palabras | 10 páginas
 • 2009
  1457 palabras | 6 páginas
 • PAU 2014 Lingua Galega
  4234 palabras | 17 páginas
 • Pau - Historia
  680 palabras | 3 páginas
 • Analisis Caso Apple 2008
  1601 palabras | 7 páginas
 • 2BTX PAU Acid Base
  2542 palabras | 11 páginas
 • Indices economicos 2009 ecuador
  769 palabras | 4 páginas
 • Crisis económica en méxico 2008-2009-2010
  2529 palabras | 11 páginas
 • Analisis financiero pfizer 2008 - 2009
  4802 palabras | 20 páginas
 • Preguntas Pau Ctma
  765 palabras | 4 páginas