Peter L. Berger Capitol 4. La Perspectiva Sociològica: L'Home Dins La Societat

888 palabras 4 páginas
Sociologia
Peter L. Berger
Capitol 4. La perspectiva sociològica: l'home dins la societat

Resum
Peter Berger comença el capítol esmentant una anècdota dels nens petits que tenen la curiositat de localitzar-se en un mapa. Així, l’autor comença parlant del creixement i del sentit comú. Després, continua amb el tema de la localització, on l’autor diu que la ubicació de l’individu es important per saber el que pot esperar de la vida. També diu que estar situat en la societat significa trobar-se forces socials específiques, forces que normalment omitim. També diu que en la societat ens movem d’acord amb sistemes definits de poder i prestigi. L’autor continua i explica alguns aspectes entre classe baixa i classe alta, com per exemple la
…ver más…

I, desprès de dir això, continua amb altres sistemes de control social, com per exemple el ridícul i la murmuració, on Berger esmenta que són instruments molt potents per el control en la societat de totes les classes de grups primaris. Ara, l’autor del llibre també diu que un dels mitjans més devastadors de control social es l’exclusió social. I, ja per finalitzar el tema de control social, Berger posa els últims exemples de control social, que són la moral, els costums, els modals, la família i amics, i, per últim, el treball que es fa en la societat, ja que l’ofici que realitzite un codi de conducta.

Després, Peter Berger continua amb l’altre camp important del anàlisi sociològic; la estratificació social. Berger explica que la estratificació significa que tota la societat te un sistema de jerarquia (rangs, poders, privilegis, classes…). Berger explica que alguns estaran en una posició més alta i altres en una més baixa, però que la suma de tots constitueix el sistema de estratificació de la societat. Berger, desprès d’això, explica que la teoria de la estratificació es una de les parts més complexes del pensament sociològic,i que el tipus més important en la societat contemporània occidental es el sistema de classes. Per això, Max Weber diu que la nostra posició des de

Documentos relacionados