Platon

2368 palabras 10 páginas
QUESTIONARI SOBRE LA REPÚBLICA.

1. Fes un breu resum del contingut del llibre II de La República. 2. Digues quines virtuts explica Plató que ha de tenir la ciutat al llibre IV de La República. Explica com les defineix i d'on diu que li vénen a la ciutat aquestes virtuts. 3. Localitza al text del llibre IV els fragments on Plató diferencia les tres parts de l'ànima i digues l'explicació que en fa. 4. Explica breument com defineix Plató al text del llibre IV la justícia i la injustícia de l'individu. Localitza els fragments on es troben aquestes definicions. 5. Fes un quadre comparant les metàfores o imatges del mite de la caverna del llibre VII amb les idees de la teoria de Plató. 6. Fes un resum de l'explicació
…ver más…

En primer lloc, la primera virtut o qualitat que exposa Plató és la prudència o també anomenada saviesa. Ell defineix la prudència allò que té com a objectiu regular el conjunt de les accions dels ciutadans així com posar ordre en el seu pensament. Aquesta virtut ve a la ciutat per part dels governants, dels guardians perfectes, aquells en els que domina la part racional de l’ànima.
En segon lloc, descriu altre virtut, el coratge. Per ell, el coratge és la capacitat de no deixar-se influenciar per altres opinions, tenir confiança d’allò que s’ha après a partir de l’educació obtinguta dels governants i saber-ho conservar per sobre de qualsevol altre opinió. També es refereix com sinònim de valentia, tenir allò que es necessita per protegir bé la ciutat dels enemics. Aquesta virtut ve donada per part dels guerrers, aquells en els que domina la part irascible de l’ànima.
En tercer lloc, Plató afegeix altra virtut que considera també, ni més ni menys, molt important, la temprança. La defineix com el domini d’alguns plaers i passions, dit d’altra forma, es pot entendre com la moderació o autocontrol per sobre d’allò que més desitges. Aquesta altra virtut ve donada per part dels treballadors de la ciutat, aquells en els que domina més la part concupiscible de l’ànima.
En últim lloc, i no menys important, Plató afegeix una última virtut, la justícia. La

Documentos relacionados

 • platon
  1310 palabras | 6 páginas
 • Platon
  6135 palabras | 25 páginas
 • platon
  3340 palabras | 14 páginas
 • Platón
  4383 palabras | 18 páginas
 • Platon
  4792 palabras | 20 páginas
 • Platon
  1408 palabras | 6 páginas
 • Platon
  5671 palabras | 23 páginas
 • Platon
  2297 palabras | 10 páginas
 • Platon
  772 palabras | 4 páginas
 • Cuestionario De Platon
  752 palabras | 3 páginas