Poetízate

1140 palabras 5 páginas
A POESÍA NON MORDE
Guión de traballo sobre o libro Poetízate. Antoloxía da poesía galega
(selección de textos a cargo de Fran Alonso)
O obxectivo básico deste traballo é que leas enteiro un libro de poesía, sen medo, sen complexos, e que, cando remates de lelo, sintas que non resultou unha experiencia negativa, pesada ou aburrida.
Oxalá haxa xorte e poidas dicir que acertei escollendo este libro para que realices un pequeno labor de reflexión sobre a poesía.
A ortografía e a presentación son partes fundamentais e a súa corrección verase reflectida na nota. O traballo deberá constar de portada, índice e bibliografía consultada, tanto se a presentación e en papel ou en soporte dixital.

A realización deste libro consta de varias
…ver más…

Atención!: vouche ofrecer dez motivos diferentes para escoller cada un deses poemas; en cada apartado, indica que poema escollerías ti, segundo o teu gusto persoal:
1. O poema máis divertido de todo o libro foi...

porque...

2. O poema máis atrevido de todo o libro foi...

porque...

3. O poema máis sorprendente de todo o libro foi...

porque...

4. O poema máis sentimental de todo o libro foi...

porque...

5. O poema máis misterioso de todo o libro foi...

porque...

6. O poema máis erótico de todo o libro foi...

porque...

7. O poema máis amoroso de todo o libro foi...

porque

8. O poema máis triste de todo o libro foi...

porque

4

9. O poema máis alegre de todo o libro foi...

porque

10. O poema máis rítmico de todo o libro foi...

porque

Cuarta fase: o poema da túa vida
Agora chegou o momento de que me digas cal é o teu poema preferido entre todos (ou os versos favoritos); escríbeo aquí completo, e comenta as sensacións e ideas que sentes cada vez que o les. Logo, fai unha fotografía relacionada co texto escollido e/ou un videopoema.

Quinta fase: escolle un poema do libro e responde ás seguintes cuestións:

a. Explica o contido do poema e logo indica o seu tema.
b. Comenta os aspectos formais que máis destacan no texto.
c. Explica

Documentos relacionados