Politicas de reclutamiento seleccion y contratacion

765 palabras 4 páginas
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282915_5305110_0_CH,00.html

FIO (Free in and out) Carga e descarga a cargo dos cargadores e receptores nos respectivos portos

FIOS (Free in and stowed) Carga descarga e estiba a cargo dos cargadores e receptores nos respectivos portos)

Gastos FOB Os necesarios para cargar as mercancias a bordo

LCL (Less than container load) Contenedor de grupaxe se a mercancía no contendor e de varios cargadores un transitario especializado chamado grupaxista reune a mercancía

LIFO (Liner in free out) A carga no porto de carga e por conta do barco e a descarga no de destino e por conta da mercancía

Parking List: Relación ou lista de contido

RO-RO: (Roll
…ver más…

Camara de Comercio Internacional: Organismo internacional con sede en Paris dedicado a la normalización ,analise e intercambio de reglas e usos internacionais referentes ao comercio mundial.

Camara Oficial de Comercio Industria e Navegación: Institución de carácter provincial k ten por finalidade fomentar o comercio internacional asesorar aos seus asociados en xeral toda serie de accions dirixidas a fomentar e servir os intereses de ditos ramos

Certificado de analise: Documento emitido polos distintos organismos de inspeccion que se entrega ao axente de aduanas e no ke figuran os resultados da inspeccion fisica da mercancía

Condicions de Entrega: requisitos q ha de cumplir o vendedor referentes a posta a disposicion da mercancía según o establecido no contrato de compra venta

Conferencia Marítima de Fretes: Convenios de colaboración entre lineas maritimas regulares con tendencia a racionalizar o servicio e conseguir unhas tarifas uniformes

Despacho Aduaneiro: E un proceso obligatorio no ke o propietario da mercancía ou o seu representante previa presentacion da correspondente declaracion liquida a facenda pública a traves de aduana cos correspondentes

Documentos relacionados

 • Ceremonia secreta
  5452 palabras | 22 páginas
 • Planeacion Del Factor Humano
  1154 palabras | 5 páginas
 • Proceso de integración de recursos humanos a la organización
  3666 palabras | 15 páginas
 • Informe Reclutamiento Personal
  1789 palabras | 8 páginas
 • Capitulo 5 Gomez Mejías
  2589 palabras | 11 páginas
 • Proceso De Vinculacion Del Talento Humano
  840 palabras | 4 páginas
 • Proceso De Vinculacion Del Talento Humano
  829 palabras | 4 páginas
 • Aplicacion de prosesos de recursos humanos
  4852 palabras | 20 páginas
 • Resumen analitio de "la clase de ingles" lygia bojunga
  3773 palabras | 16 páginas
 • Recursos humanos
  11011 palabras | 45 páginas