Politiques pac 3, uoc

6356 palabras 26 páginas
Polítiques Educatives legislació escolar i intervenció psicopedagògica. (aula 2)

Tercera activitat.

|Índex |

1.- Tractament que es fa a la LOE dels valors : equitat, llibertat, Pàgina 3 excel·lència , eficiència.

2.- LOE: Model de gestió i de direcció dels centres. Autonomia Pàgina 4 dels centres. Qualitat i avaluació.

Polítiques educatives a Catalunya:

3.- Competències educatives de la Generalitat: ¿Quines són les Pàgina 5 competències segons la constitució i l’estatut de 2006 ?

4.- “Projecte de Llei d’Educació de Catalunya”: Tractament que fa Pàgina 6 dels valors
…ver más…
D'altra banda esmenta la importància de l'activitat i el compromís dels professors per aconseguir que tots els joves desenvolupin al màxim les seves capacitats en un marc de qualitat i equitat. Així planteja una revisió del model de formació inicial del professorat i adequar-lo a l'entorn europeu, així com un compromís per part de l'Administració del foment de la formació contínua del professorat, així com una major reconeixement social de les seves funcions i tasques que desenvolupen. D'altra banda garanteix l'equitat, dels grups d'alumnes que requereixen una atenció educativa diferent per presentar alguna necessitat específica i estableix els recursos precisos per aconseguir la seva plena inclusió i integració.
Entén l'atenció a la diversitat com una necessitat de totes les etapes educatives i de tots els alumnes. Contempla la diversitat dels alumnes/as com a principi i no com una mesura que correspon a les necessitats d'uns quants.
Així mateix, les avaluacions i inspeccions del sistema educatiu aniran orientades a millorar la qualitat i l'equitat de l'educació. La Llei fa menció especial al foment de la igualtat efectiva entre homes i dones a fi d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats. Així els centres que desenvolupin principis de coeducació en totes les etapes educatives seran objecte d'atenció preferent.

Llibertat:
Les Administracions educatives regularan l'admissió d'alumnes en

Documentos relacionados

 • Pac 3 -Psicologia Social (Uoc)
  1793 palabras | 8 páginas
 • PAC 1 Introducció a la Comunicació Audiovisual
  1004 palabras | 4 páginas
 • Pac 2 Intervenció Psicopedagògica En Els Trastorns Del Desenvolupament
  1250 palabras | 5 páginas
 • Pac2. derecho penal general uoc
  1587 palabras | 7 páginas
 • Programa de aliento y crecimiento (pac): 1986
  698 palabras | 3 páginas
 • PAC 1 Models d'orientació
  1079 palabras | 5 páginas
 • acta 3 semana 3
  1596 palabras | 7 páginas
 • Teorias Criminologicas Ii - Pac 2
  3272 palabras | 14 páginas
 • biologia 3 etapa 3
  1273 palabras | 6 páginas
 • Pac 1 Psicologia De La Percepció
  2554 palabras | 11 páginas