Por que estudiar comercio internacional

711 palabras 3 páginas
UNITAT 1: L’ORIGEN DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL

1.- Introducció
2.- La física presocràtica: monisme i pluralisme
3.- Els pitagòrics
4.- Heràclit d’Efes
5.- Parmènides d’Elea

1.- INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquesta introducció és situar i definir de forma global l’origen de la filosofia occidental.

Situació: l’origen de la filosofia es remunta al segle VI aC i cal situar-lo a Grècia ( des d’Itàlia a la costa occidental de Turquia –Jònia-). Els primers filòsofs van rebre el nom de presocràtics o constitueixen el període cosmològic o naturalista. Cal aclarir que el nom presocràtic és un convencionalisme més còmode que crític: molts pensadors anomenats presocràtics són contemporanis de Sòcrates.

Definició: la filosofia
…ver más…

Podem dir doncs que el naixement de la filosofia i la ciència a occident coincideixen amb el naixement i descoberta de la raó.

Aquest canvi de mentalitat no es produeix d’una manera casual; existeixen una sèrie de causes socials i culturals que ho justifiquen. Entre aquestes en destacarem algunes:

Causes econòmiques; La situació econòmica favorable de molts grecs lliures permetrà l’augment de lleure i amb aquest, possibilita l’actitud contemplativa.
Causes comercials: Les relacions comercials a través de la navegació van permetre confiar amb la geometria i l’astronomia (importats d’Egipte i Babilònia). D’altra banda, i amb la finalitat de facilitar els intercanvis comercials els grecs van inventar (700 aC) una mesura de representació universal, la moneda encunyada. Aquests viatges van afavorir l’adquisió de nous coneixements tècnics i geogràfics, així com el contacte amb altres cultures i formes de vida.
Causes sociològiques: A diferència de les antigues ciutats de l’imperi (micènic), on el lloc central l’ocupava el palau reial, la naixent polis grega s’estructura al voltant d’un espai central buit: l’àgora. Aquí és on tenia lloc la vida pública de la ciutat, el lloc on els ciutadans dialoguen.

2.- LA FÍSICA PRESOCRÀTICA: MONISME I PLURALISME

L’interès fonamental que planteja la filosofia presocràtica és trobar una explicació raonada del canvi substancial, és a dir, descobrir l’autèntica

Documentos relacionados

 • Diferenciación entre negocios internacionales y comercio internacional
  2388 palabras | 10 páginas
 • Bacteria actinomyces
  1958 palabras | 8 páginas
 • ¿Por Que Es Importante Estudiar Economia?
  733 palabras | 3 páginas
 • Entrevista negocios internacionales
  2077 palabras | 9 páginas
 • Caracteristicas De Las Relaciones Internacionales
  652 palabras | 3 páginas
 • Inter relacion ciencia
  1082 palabras | 5 páginas
 • LEGIS
  6763 palabras | 28 páginas
 • D1 Propuesta de tesis
  1199 palabras | 5 páginas
 • epistemologia del comercio internaciona
  838 palabras | 4 páginas
 • Antecedentes Del Sistema Armonizado De Designacion Y Codificacion De Mercancias
  1302 palabras | 6 páginas