Posa't a prova

2430 palabras 10 páginas
ACTIVITATS HISTÒRIA:
POSA’T A PROVA
1. Sintetitza.

a) Quin sistema polític va idear Cánovas per asegurar la Restauració de la monarquia? Quins van ser els suports principals que va tenir?

Buscava un nou model polític que superès alguns dels problemes endèmics del liberalisme amb la intervenció de militars a la política, elaborar un sistema polític basat en el bipartidisme i pacificar el país posant fi a la guerra de Cuba i al conflicte carlí. Va establir el vot censatari i l’alternança en el poder amb la fi de que tots siguin conservadors a favor de la monarquia.
Els seus màxims suports venien de l’Alta Burgesia, els grans propietaris rurals i les classes altes.

b) Quins mecanismes asseguraven durant la Restauració l’alternança
…ver más…
Aquesta reforma va arribar massa tard perquè Estats Units va intervenir amb l’escusa de Cuirassat Maine, que van acabar guanyant la guerra.
Es va desencadenar una guerra a favor de la independència perquè Cuba demanaven una sèria de reforma que els atorguessin els mateixos drets de representació política a les corts que els espanyols de la península, la participació del gobern de l’illa, la llibertat de comerç i l’abolició de l’esclavitut.
Els catalans donen suport al gobern espanyol perquè trobaven benefici a les exportacions catalanes a l’illa i els empresaris catalans volien defensar el derrer mercat colonial al seu abast.

e) Quines consequències polítiques, econòmiques i socials va derivar el desastre de 98? Quin impacte va tenir a Catalunya? Què és el regeneracionisme?

Polítiques: No es va produir la gran crisi política que s’havia anunciat i el sistema la Restauració va sobreviure i va assegurar la continuïtat del torn dinàstic.
Econòmiques: Va tenir unes conseqüències limitades, la necessitat d’eixugar deutes concrets a causa de la guerra cubana, va promoure una reforma de la hisenda duta a terme pel ministre Fernández Valverde.
Socials: Es pot afirmar que la crisi del 98 va ser fonamentalment

Documentos relacionados

 • <awregawr4egt
  663 palabras | 3 páginas
 • Fisica O Quimica Primer Lliurament
  4205 palabras | 17 páginas
 • buenas tareas
  1406 palabras | 6 páginas
 • Antic regim activitats
  3108 palabras | 13 páginas
 • Efecte de la concentració de l'enzim sobre l'activitat enzimàtica
  1949 palabras | 8 páginas
 • La restauració
  1600 palabras | 7 páginas
 • Ciencies Naturals
  792 palabras | 4 páginas
 • Guió Grease català
  7423 palabras | 30 páginas
 • Posat a prova tema 9
  1329 palabras | 6 páginas
 • Historia
  3311 palabras | 14 páginas