Posat a prova tema 9

1329 palabras 6 páginas
Historia del món contemporani
SINTETITZA

a) Quins problemes econòmics va haver d’afrontar Europa després de la Primera Guerra Mundial? Quins se’n van derivar del Tractat de Versalles?
La Gran Guerra va afeblir la economia europea en gran mesura, atès que va afectar negativament a la població i en la producció i va provocar la ruptura de la cooperació internacional entre els seus aliats. A més, van haver moltes morts i molt equipament productiu europeu va quedar destruït, y els preus del aliments bàsics va augmentar. El Tractar de Versalles va generar va desestabilitzar el sistema monetari internacional, va induir desconfiança en els inversors i va generar grans hostilitats econòmiques entre països.
…ver más…
- Béns de consum durador: són béns que tenen una vida útil major que un any.
3) COMPLETA L’ESQUEMA. - CAUSES DE LA CRISI DEL 1929.
a) Completa l’organigrama amb els conceptes següents: crisi de liquidat, augment de l’atur, crisi econòmica, reducció de les importacions, enfonsament de la borsa, fallides bancaries.

b) Explica de quina manera la crisi de la Borsa de Nova York va acabar desencadenant una recessió generalitzada en l’economia mundial.
En primer lloc, el descens del preus dels productes americans van comportar greus dificultats per a les empreses de la resta del món, que no hi podien competir. En segon lloc, la reculada de la demanda nord-americana va reduir dràsticament les seves importacions, i amb això van perjudicar els països exportadors de la resta del món. I finalment, els problemes de la banca americana van comportar un dràstic descens dels préstecs i de les inversions a Europa.
4) ARGUMENTA
a) Argumenta si les afirmacions següents són veritables o falses:
- Sense el crac de la borsa de Nova York no s’hauria pas desfermat la Gran Depressió.
Es fals ja que la Gran depressió s’hagués originat igualment degut a la sobreproducció industrial que va començar a fer-se evident abans de l’enfonsament de la borsa. Diverses coses indiquen que l’activitat industrial a EUA s’estava

Documentos relacionados

 • Posa't a prova
  2430 palabras | 10 páginas
 • Tema 9-Transformacions Econòmiques I Socials Al Primer Terç Del Segle Xx 1900-1930
  1572 palabras | 7 páginas
 • Tema
  1177 palabras | 5 páginas
 • Tema
  15572 palabras | 63 páginas
 • Hde Vicens Vives Resumen Tema 9
  3153 palabras | 13 páginas
 • Pregunta Clau Tema 9 HISTORIA 2n BAT
  1128 palabras | 5 páginas
 • Temas
  818 palabras | 4 páginas
 • 9
  3104 palabras | 13 páginas
 • Ejercicios tema 9
  641 palabras | 3 páginas
 • practica 9
  3616 palabras | 15 páginas