Potencial electrico corporal

1536 palabras 7 páginas
Comentaris de mapes històrics
Apol·lònia I. Barceló
IES Damià Huguet

|MAPA 11: |
|Lectura o/i elaboració de mapa amb els canvis territorials europeus derivats del Tractat d’Utrecht. |

El mapa comentat mostra els canvis territorials europeus, en especial les pèrdues territorials espanyoles, després del Tractat d’Utrecht (1713), on es va firmar la pau entre els contendents de la Guerra de Successió. Per tant, l’època en què s’emmarca equival a principis del segle XVIII.

L’espai geogràfic que hi apareix és, bàsicament, l’Europa Occidental. Els diferents
…ver más…

El 1715 es rendiren les darreres forces lleials a l’Arxiduc a la Ciutat de Palma al general D’Asfeld, qui trobà poca resistència. Poc després les tropes borbòniques prenien possessió d’Eivissa.

Menorca, en canvi, arran del Tractat d’Utrecht passà per un període caracteritzat pels repetits canvis de domini a causa de la seva importància estratègica. S’hi manteniren les velles institucions polítiques i la llengua catalana com a llengua literària.

Com a conseqüència de la situació representada en el mapa, quan els Borbó es van instal·lar al tron espanyol van imposar un model d’absolutisme implantat a França amb Lluís XIV, durant el segle XVII. En aquesta fórmula política, el monarca absolut constituïa l’encarnació mateixa de l’Estat: li pertanyia el territori i les institucions emanaven d’ell.

Amb alguns territoris, les mesures preses van ser especialment dures. Felip V, mitjançant els anomenats Decrets de Nova Planta (València 1707, Aragó 1707-1711, Mallorca 1715 i Catalunya 1716), va imposar l’organització politicoadministrativa de Castella als territoris de la Corona d’Aragó, que van perdre la seva sobirania.

En conclusió, la fi de la Guerra de Successió suposà el pas d’una monarquia autoritària (Reis Catòlics), a la monarquia absolutista, originada a França, amb l’entronització dels Borbó. Un altre dels trets característics de la implantació dels Borbó és que sotmetran i faran callar tota una nació, els territoris

Documentos relacionados

 • Laboratorio electrofisiologia animales2
  1316 palabras | 6 páginas
 • Seminario De Potenciales De Membrana
  6818 palabras | 28 páginas
 • Atunesados
  994 palabras | 4 páginas
 • Biopotenciales
  7806 palabras | 32 páginas
 • Biopotenciales
  7791 palabras | 32 páginas
 • Ensayo De Electrocardiograma
  726 palabras | 3 páginas
 • Laboratorio potencial de accion y contracción del musculo esqueletico
  834 palabras | 4 páginas
 • Fenomenos Electrodinamicos
  4571 palabras | 19 páginas
 • Tejido Y Sistema Nervioso (De Tortora)
  5082 palabras | 21 páginas
 • Tesis De Personal Trainer
  3060 palabras | 13 páginas