Proyecto comunitario

3016 palabras 13 páginas
TECNOLOGIA TEMA 3
1.Circuits elèctrics Un circuit elèctric és un conjunt d'operadors que permeten el pas del corrent elèctric per aconseguir algun efecte útil. Tot circuit elèctric ha de disposar com a mínim de generadors, conductors i receptors.
Els circuits solen completar-se amb els elements de maniobra i protecció.

Elements | Grups d'elements | Finalitat: | Bàsics | Generadors / acumuladors | Subministrar l'energia elèctrica acumulada(pila) o generada (dinamo) al circuit. | Conductors | Serveixen d'unió entre els distints operadors elèctrics i permeten la circulació del corrent elèctric. | Aïllants | Impedeixen el pas del corrent elèctric. | Receptors | Operadors que transformen
…ver más…

Georg Simon Ohm va descobrir que en els circuits la intensitat, resistència i tensió es relacionen segons la llei que porta el seu nom, la llei d'Ohm. R = V/ I V = R. I I = V/ R V | R | I |
V (el voltatge), I (intensitat del corrent elèctric), R

Documentos relacionados

 • Proyecto comunitario
  2337 palabras | 10 páginas
 • Proyecto Comunitario
  4784 palabras | 20 páginas
 • proyecto comunitario
  6764 palabras | 28 páginas
 • Proyecto Comunitario
  7938 palabras | 32 páginas
 • Proyecto Comunitario
  2848 palabras | 12 páginas
 • Proyecto Comunitario
  2748 palabras | 11 páginas
 • Proyecto Comunitario
  6144 palabras | 25 páginas
 • Proyecto Comunitario
  1561 palabras | 7 páginas
 • Proyecto comunitario
  1618 palabras | 7 páginas
 • Proyecto Comunitario
  8930 palabras | 36 páginas