Qüestionari màquines tèrnmiques

1613 palabras 7 páginas
QÜESTIONARI MÀQUINES TÈRMIQUES 1: LA MÀQUINA DE VAPOR
1) Com es va anomenar al segle XIX? Per què?
Se’ls anomenava vapors, perquè a partir de la combustió del carbó s’obtenia vapor.
2) Qui va construir les primeres màquines de vapor?
Papin, Savery i Newcomen
3) Qui va inventar el primer motor pràctic de vapor?
James watt al 1769
4) Per què és important la màquina de vapor des del punt de vista històric?
La importància de la màquina de vapor radica en la seva participació en l'anomenada Revolució Industrial, que va modificar el curs de la història de la civilització en les ultimes dècades del segle XVIII. Com a conseqüència de la creació i difusió d'aquests equips, es va verificar una expansió econòmica sense precedents a
…ver más…

També la de 98 té mes octans que la de 95.
4) De què està composta la gasolina? Per què és perillosa?
Es forma a partir d’una barreja d’hidrocarburs derivats del petroli. Molts dels hidrocarburs alifàtics present de forma natural en la gasolina (especialment els aromàtics com el benzè), així com molt additius anti-detonants, són cancerígens.
5) Fes un dibuix esquemàtic del motor de gasolina i indica-hi les seves parts.

6) El motor de gasolina és un motor de quatre temps, per què? Com es diu cada temps?
Perquè consta de 4 fases. Les fases són successives i formen un cicle que es va repetint mentre el motor funciona. Cada temps es diu: admissió, compressió, explosió i escapament.
7) Explica, fent servir les teves pròpies paraules, com funciona un motor de gasolina. Fes un dibuix esquemàtic de cada temps per complementar les teves explicacions.
El funcionament del motor de cicle Otto consta de quatre fases anomenades quatre temps. Les fases són successives i formen un cicle que es va repetint mentre el motor funciona. Les explosions de la gasolina fan que el pistó es mogui amunt i avall dins el cilindre fent girar el cigonyal a través de la biela, i el moviment del cigonyal es transmet fins a les rodes. Les fases del cicle Otto són les següents: admissió, compressió, explosió i escapament.

QÜESTIONARI MÀQUINES TÈRMIQUES 3: EL MOTOR DIESEL
1) Quin enginyer alemany va inventar el motor

Documentos relacionados