Recuperaciones

1033 palabras 5 páginas
http://ioc.xtec.cat/campus/course/view.php?id=4565

Punts: 10
1. Si et demanen construir un triangle amb uns angles que mesuren 30º i 60º, aleshores el costat comú haurà de ser el més , perquè l'angle oposat ha de ser de º.
Segons les dades anteriors, quin dels següents triangles és? | ¿? | Question2
Punts: 10
Quina és la llargària d'un bitllet de 10€? aproximadament.
I l'amplada? aproximadament.
Per tant el perímetre del bitllet mesura aproximadament
Question3
Punts: 10
Quin és el diàmetre de la moneda de 2€?

I el gruix?

I la longitud del contorn de la moneda ? (aproxima pi per 3,14 i escriu 2 xifres decimals arrodonint a la centèsima. Si no recordes que vol dir arrodonir, clica aquí)
La longitud del
…ver más…

I l'amplada?
L'amplada és de aproximadament.
Question8
Punts: 10

Pitàgores de Samos (582 aC – 496 aC) El Teorema de Pitàgores és vàlid
Un triangle rectangle té
Els dos costats que formen l'angle de 90º en un triangle rectangle es diuen
El costat més llarg d'un triangle rectangle es coneix amb el nom de
El Teorema de Pitagores diu que donat un triangle la longitud de la al quadrat és igual a la suma de les longituds dels catets al quadrat.
Question9
Punts: 10
Seguint amb la construcció del full de càlcul tal com s'indica a Full de càlcul:part1 del material d'estudis cal afegir el Teorema de Pitàgores.
Tria quina fórmula caldria posar a la columna C per tal de que el full de càlcul doni el valor de la hipotenusa si coneixem els dos catets .
Totes les fórmules al full de càlcul comencen amb el símbol = i després cal escriure les coordenades de les caselles corresponents amb els símbols aritmètics que en facin les operacions, vigilant posar parèntesis si cal.
Símbols aritmètics bàsics al full de càlcul: + suma, - resta, * multiplicació, / divisió, ^ elevar, ARRELQ() arrel quadrada (versió en català) | A | B | C | 1 | TEOREMA | DE PITAGORES | | 2 | CATET | CATET | HIPOTENUSA | 3 | 5 | 3 | |
Un cop hagis introduït les fórmules adients en prémer Enter et sortirà el resultat de la hipotenusa
Ara doncs respon:
Si un triangle rectangle té els catets de mida 5 i 3 cm , la seva hipotenusa mesura cm. (Cal posar el

Documentos relacionados

 • recuperacion de cartera
  1620 palabras | 7 páginas
 • Area de recuperacion
  604 palabras | 3 páginas
 • Recuperacion de desastres
  1736 palabras | 7 páginas
 • trabajo de recuperacion
  1235 palabras | 5 páginas
 • recuperacion de desastres
  1196 palabras | 5 páginas
 • Características De Sala De Recuperación
  692 palabras | 3 páginas
 • Servicio De Recuperacion Qx
  645 palabras | 3 páginas
 • taller recuperacion fisica
  1821 palabras | 8 páginas
 • Plan De Recuperación Ambiental De Talcahuano
  2718 palabras | 11 páginas
 • Trabajo de Recuperación de indice
  2616 palabras | 11 páginas