Reseum del proleg de tirant lo blanc

2744 palabras 11 páginas
En 1490 es va imprimir una novel•la Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell . Una obra amb dues visions contraposades: un món medieval i l’altra primeres manifestacions del Renaixement amb la caiguda de Constantinoble per els turcs en el 1453, succés que va assenyalar el pas de l’època medieval a la moderna.

Orígens de la novel•la de cavalleries

Els precedents del gènere novel•lesc són traduccions lliurament a les llengües vulgars de poemes èpics grecs i llatins, com les cèlebres llíada i Odiessa.
Aquestes recreacions anaven adreçades a l’aristocràcia perquè tenien interès en aquestes histories de herois del món clàssic.
Uns relats que conformen l’anomenada matèria de Bretanya. Les obres reflectien una Bretanya on els cavallers
…ver más…

Figures destacades de la literatura valenciana del segle XV són els poetes de Sant Jordi i Ausiàs March.

Anàlisis de

Biografia de Joanot Martorell Va néixer a la ciutat a la ciutat de València entre el 1405 i el 1410. Un dels vuit fills d’una família de Gandia de una petita noblesa, una de les seves germanes, Isabel, es va casar amb el poeta Ausiàs March. L’exhumació de Martorell revela que la seva vida fou plena de lluites i desafiaments, que viatjà per diverses ciutats europees i que administrà el seu patrimoni. Cavaller orgullós de la seva condició, participa en empreses militars. El primer va ser amb Joan de Monpalau, el que havia seduït Damiata, germana petita de l’escriptor, sota una promesa de matrimoni con si fos , posteriorment havia incomplert . Aquest afer va dur Marturell a Londres. El segon s’esdevingué amb Jaume Ripoll, cavaller i desitjós de glòria. El tercer amb Felip Boïl, celèbre cavaller errant. El darrer de tots va ser Gonçalbo d’Híjar, comanador de Muntalbá, a propòsit de la venda d’unes possessions, cavaller satiritzat als capítols LXXVI-LXXX de Tirant amb el nom de Kirieleison de Muntalbà.
Martorell va començar Tirant lo Blanc el 1460. Anteriorment a Anglaterra, 1438-39, havia iniciat el Guillem de Varoic. Tractat de cavalleria, Aquesta exposició didàctica ve precedida de la narració dels esdeveniments militars notables d’aquest cavaller, Guillem de Varoic La part doctrinal procedeix el Llibre de

Documentos relacionados