Resolució d'un cas pràctic de dret mercantil

1503 palabras 6 páginas
CAS PRACTIC núm. 1

SUPÒSIT DE FET

El Sr. Pere Pi és titular d’una autorització concedida per la Direcció General del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya per actuar com a empresa operadora de màquines recreatives. Es propietari de deu màquines col·locades a diferents bars i cafeteries d’una localitat turística de la Costa Brava.

Desitjant ampliar el negoci, contacta amb el Sr. Lluís Puig i la Sra. Montserrat Camps, els qui, vistes les perspectives de negoci, hi fan una aportació de 10.000,00 € cadascun.

Tots tres, assessorats per un gestor, signen un contracte privat de societat el dia 17 de gener de 2010, en el qual pacten repartir-se els guanys de l’explotació del negoci a raó d’un 60% el Sr. Pi i un 20%
…ver más…

Puig pels seus hereus que els transmetrà la condició de soci; o bé, tal i com diu l’article 110.2 de la LSC, es podràn transmetre aquestes participacions als socis sobrevivents i a favor de la societat.

4.- Com definirieu la situació societària amb que es troben els hereus del Sr. Puig el 29 de juny de 2011, dia de Sant Pere i Sant Pau.

El 29 de juny de 2011 els hereus del Sr. Puig visiten al Sr. Pi. En aquest precís moment, la societat es troba amb què encara no ha pogut obtenir el permís, que no consta inscrita en el Registre Mercantil i que tancarà degut a les pèrdues.
Per una banda, anomenarem l’article 39 de la LSC que ens demostra que ens trobem davant d’una societat irregular ja que ha estat verificada la voluntat de no inscriure la societat i a més, ha transcorregut més d’un any des de l’otorgament de l’escriptura (recordem que va tenir lloc el 23 d’abril del 2010). D’aquesta manera, l’article 40 de la LSC ens diu que qualsevol soci podrà demanar la dissolució de la societat i exigir la quota corresponent que se satisfarà, sempre que sigui possible, amb la restitució de les seves aportacions.

5.- En quina posició jurídica es trobaria el Sr. Pi com a soci fundador i administrador únic de la societat ? A quin règim de responsabilitat quedaria sotmès ?

El Sr. Pi és soci fundador i administrador únic de “Recreatius Pi, S.L.” el qual tindrà l’obligació de la gestió i

Documentos relacionados

  • Dret Cas Pràctic Ub
    2720 palabras | 11 páginas