Ressenya "Nosaltres els valencians"

1793 palabras 8 páginas
RESSENYA

“Nosaltres, els valencians”

FUSTER, Joan (1962): Nosaltres, els valencians.
Barcelona, Edicions 62. (16a edició maig de 1996, 235 pàgines).

Joan Fuster, autor valencià, dedica aquest llibre a l’estudi dels orígens del territori i del ciutadà valencià. El poble valencià fou fruït d’una repoblació després de la colonització de València per part dels cristians. La seva població després de la Conquista era molt poca en nombre, per la qual cosa van intentar negociar i mantindre dins del territori a tots els moriscos. Degut, segles després, al desplaçament dels moriscos cap a Granada i nord d’Àfrica el nostre territori fou ocupat per immigrants murcians al sud i aragonesos a l’interior (que deixaren la seva tendència
…ver más…

No hem d’oblidar allò positiu que els moros van fer per la cultura d’aquesta terra. Podem considerar una victòria l’expulsió d’aquests? Baix el meu punt de vista el més positiu hagués sigut la convivència i un enriquiment cultural d’uns i altres. Qui tenia el dret d’estar aquí, gent que lluitava per una creença polític-religiosa o aquells que al llarg de generacions ja hi vivien? Pel que fa a l’època borbònica, ja entrat el S.XVIII, el regne de Castella (Felip V) va fer tot el possible per tindre influència sobre territori català, aragonès i valencià. Sobre terres aragoneses i catalanes no van poder instaurar les lleis castellanes. En canvi, i després de molts esdeveniments, Castella aconseguí mantindre una relació afí amb València. Açò suposà l’inici d’un altre moviment immigratori a terres valencianes, per la qual cosa podem tenir aquí un altre indici d’aquesta falta d’identitat que avui en dia existeix al País Valencià, es a dir, podem veure com, tornant a les comparacions, el Principat català i zones com el País Basc es van mantindre més allunyats de les influencies castellanes, mentre que en terres valencianes rebíem contínuament influència castellana. L’autor ens parla de l’existència d’una dualitat al País Valencià, els valencians de llengua catalana i valencians de llengua castellana. Els “castellans” de la nostra comunitat es senten apartats o en un segon plànol, açò és degut al major pes que ha tingut el català en el nostre territori des de temps de la

Documentos relacionados