Ressenya: Una Imatge No Val Més Que Mil Paraules

1641 palabras 7 páginas
Tuson, Jesús (2001), Una imatge no val més que mil paraules, Biblioteca Universal, Empúries, 15ª Ed.
Jesús Tuson Valls va néixer a València el 1939. Va ser un catedràtic de la Facultat de Filologia i professor de Lingüística a la Universitat de Barcelona durant quatre dècades i en l’actualitat està jubilat. La seva docència ha abastat matèries com la Història d ela Lingüística i Poètica i la Teoria i Històrica de l’Escriptura. És autor de diversos manuals sobre Lingüística i ha publicat llibres d’assaig sobre diversos aspectes del llenguatge i la comunicació humana; entre els quals, El luxe del llenguatge (1986, exploració amena i suggerent d’alguns aspectes fonamentals del llenguatge), Mal de llengües (1988, defensa aferrissada de la
…ver más…

En quant als periodistes, el problema no és que escriguen malament, el problema és que abans no escribien tant com ara ja que no tenien tanta informació que transmetre. I els joves més del mateix, el que passa és que adapten el llenguatge a una forma que els és més fácil per a comunicar-se amb amics. La paraula llenguatge la podem definir com un mitjà de comunicació, una eina en la que s’ha de treballar. És el suport dels nostres pensaments i ens ajuda a ordenar el món tant individualment (quan pensem pel nostre compte) com col·lectivament(quan ens comuniquem amb altres). Per a l’ús del llenguatge el primer que es necessita és una llengua. Totes són igual de vàlides i la persona que va dir és evident que era un ignorant sobre la llengua, ja que segur que ni la coneixia. Totes tenen gramática, encara que les regles són diferents en unes llengües que en altres evidentement. Cada llengua és com és i per això podem viure tranquils, perquè som tan humans i parlants com els que parlen ioruba. Les úniques llengües que

Documentos relacionados

  • Ressenya del llibre: Això és (i no és) Allò.
    682 palabras | 3 páginas