Ressenya "verbs psicològics"

937 palabras 4 páginas
RESSENYA DE L’ARTICLE “ESTRUCTURA GRAMATICAL I NORMATIVA LINGÜÍSTICA: A PROPÒSIT DELS VERBS PSICOLÒGICS EN CATALÀ”

Aquest article analitza, particularment, el comportament sintàctic dels anomenats verbs psicològics per tal d’exemplificar la dicotomia entre gramàtica descriptiva i la gramàtica normativa explícita. Segons Teresa Cabré i Jaume Mateu, en la normativa catalana hi ha certs aspectes conflictius, principalment perquè els responsables d’elaborar la normativa lingüística sobre el català no sempre tenen en compte els estudis específics en l’àmbit de la descripció gramatical de la llengua, i això pot comportar que sorgeixin dubtes i confusions que els parlants d’aquesta llengua no siguin capaços de resoldre per si mateixos. A més,
…ver más…
Per tant, verbs com agradar, importar i doldre són intransitius –es construeixen amb un complement datiu— i tots els altres verbs només es poden construir amb un complement directe –acusatiu—, fins i tot interessar i desagradar. Tot i això, hi ha alguns verbs teòricament transitius, com sorprendre, preocupar o molestar (classe 3), que funcionen millor amb règim datiu en algunes construccions. Els verbs de la classe 3 a vegades es comporten sintàcticament i semànticament com els verbs de la classe 1 i a vegades com els verbs de la classe 2.

D’una banda, pel que fa a la sintaxi, verbs com desagradar o interessar no poden ser classificats com a verbs transitius perquè no es comporten de la mateixa manera que verbs com alegrar, commoure i emocionar quan disloquem el complement directe a l’esquerra (e.g., A les nostres mares, les van alegrar/commocionar/emocionar les teves paraules; A les nostres mares, els [əlzi] van agradar/desagradar/interessar les teves paraules), de la mateixa manera que també mostren diferències quan en pronominalitzem el subjecte amb el partitiu en (e.g., *En aquesta vida, de coses bàsiques, només me n’alegren quatre; En aquesta vida, de coses bàsiques, només me’n desagraden quatre). A partir d’aquest últim exemple podem extreure la conclusió que els subjectes dels verbs alegrar, commoure, emocionar són arguments externs, mentre que els subjectes dels verbs agradar,

Documentos relacionados

 • Ressenya - la cuina de l'escriptura
  728 palabras | 3 páginas
 • The verb
  790 palabras | 4 páginas
 • Ressenya antropolegs sense cultura
  855 palabras | 4 páginas
 • Ressenya Mel I Fel
  719 palabras | 3 páginas
 • Ressenya llibre de les meravelles
  1707 palabras | 7 páginas
 • Ressenya Sóc Fill dels Evuzok Lluis Mallart
  1621 palabras | 7 páginas
 • Ressenya del llibre: Això és (i no és) Allò.
  682 palabras | 3 páginas
 • Ressenya "Nosaltres els valencians"
  1793 palabras | 8 páginas
 • Ressenya patrimoni natural
  993 palabras | 4 páginas
 • Ressenya de l’obra: mercè rodoreda, la plaça del diamant
  1119 palabras | 5 páginas