Resum Capitol 1; Invitació A La Sociologia

648 palabras 3 páginas
invitació a la sociologia, Peter L. Berger

Capítol 1: La sociologia com a distracció personal.

El text s’inicia amb una petita comparació entre la popularitat dels psicòlegs i la manca d’aquesta envers als sociòlegs i això és degut a tot una sèrie d’imatges errònies que circulen al voltant d’aquest últim grup.
La primera imatge que ens cita el text es la del anomenat “treballador social”, una persona que es vol dedicar integrament a ajudar als altres, una concepció dels sociòlegs tant falsa com enganyadora. La sociologia ens serveix tant pel bé comú com per la destrucció d’aquest. La informació és coneixement i a això es dediquen els sociòlegs, a tenir una penetració i coneixença sociològica, independentment del ús que es faci
…ver más…

És ben cert que alguns estudis sociològics han ajudat a millorat el destí d’un o altre grup d’essers humans, però això no es basa en la comprensió sociològica com a tal, si no en l’aplicació d’aquesta comprensió i aquesta comprensió és perfectament aplicable a resultats oposats.

Una imatge mes recent és la del recopilador d’estadístiques. Les estadístiques són merament una eina de treball pels sociòlegs, la sociologia és una ciència social i els seus estudis són empírics. Sovint, aquest estudis exigien l’aplicació de tècniques estadístiques. Aquestes dades no són sociologia, ho esdevenen en el moment en que són interpretades sociològicament i ajuden a assolir la comprensió.

La quarta imatge és la d’un individu elaborador d’una metodologia científica que imposarà als fenòmens humans. Hi ha moltes coses que es fan passar per sociologia, però aquesta és una ciència i es basa en el mètode científic. Aquesta obsessió per la metodologia és deguda a que tota ciència relativament nova té necessitat de crear-ne un espai en el marc universitari.
Un dels problemes de la sociologia és el llenguatge, s’ha de treballar amb una definició dels conceptes precisa i sense ambigüitats i en una temàtica social, és un aspecte molt difícil. Això provoca la creació de neologismes.
Finalment tenim una altre imatge del sociòleg, la imatge d’una persona distant, freda i manipuladora. Una concepció totalment incorrecta.

La imatge justa del

Documentos relacionados