Resum Psicologia Per Proves Acces Grau Superior

5717 palabras 23 páginas
BLOC 1. L’EXPLICACIÓ PSICOLÒGICA DEL COMPORTAMENT HUMÀ

FONTS DE LA PSICOLOGIA
Plató fou el creador d’una psicologia racional, tot i que algunes de les seves explicacions eren mitològiques. Tenia una visió dualista de l’ésser humà, és a dir, que estava composat per cos i ànima, encara que deia que l’ànima tenia un origen diví i, per tant, una realitat diferent del cos material.
Més tard, el seu deixeple Aristòtil concep la psyché(ànima) com a element o principi biològic. És una propietat de l’ésser humà i no és independent del cos, fora del qual no té sentit ni existència.
Aquestes són les dues idees d’ànima d’on parteix la psicologia.
Durant l’època medieval segueix vigent aquesta visió dualista de l’ésser humà, però en fa una
…ver más…

Es basen en la semblança ment-ordinador. Estudia el que succeeix en la ment d’una persona quan fa una tasca determinada (processos mentals) i com emmagatzema i fa servir els seus coneixements (estructures mentals).
L’ésser humà no és un ejecutor passiu de respostes, sinó un procerssador de la información que rep de l’entorn.
Piaget va estudiar el desenvolupament cognitiu i el seu enfoc constructivista constitueix un model propi i molt influent a l’actualitat.

MÈTODES DE TREBALL I CAMPS D’APLICACIÓ DE LA PSICOLOGIA
EL MÈTODE HIPOTETICODEDUCTIU
És el camí a seguir per apropar-nos a la realitat. Fases: 1. Observació d’un fenomen. 2. Formulació d’hipòtesis. 3. Deducció de les conseqüencies 4. Contrastació d’hipòtesis.
TÈCNICA EXPERIMENTAL ( variable independent, variable dependent)
TÈCNICA CORRELACIONAL ( correlación positiva o negativa)
MÈTODE OBSERVACIONAL
|Latència |Temps transcorregut entre un estímul i l’aparició d’una resposta |
|Freqüencia |Nombre de vegades que apareix una conducta |
|Durada |Temps en què es manifesta la conducta des del principi al final |
|Intensitat |Força amb que succeeix la conducta |

ELS TESTS
PSICOLOGIA BÀSICA I APLICADA - Bàsica: es dedica a la investigació dels processos psicològics amb mètodes científics. -

Documentos relacionados

  • treball de recerca autismo
    23938 palabras | 96 páginas
  • Tics
    55950 palabras | 224 páginas