Resum de "els origen de la revolució industrial" de flinn

1561 palabras 7 páginas
ORÍGENS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

El llibre “Orígens de la Revolució Industrial” de M. W. Flinn és un detallat estudi històric dels diferents factors que van impulsar la Revolució Industrial, durant els segles XVII i XVIII.

Els diferents capítols del text estan referits a les àrees que actuen amb més força per possibilitar aquest avanç.

Flinn recórre a diferents recursos per obtenir-ne aquest anàlisi. Moltes de les referències són d’historiadors, que amb freqüència n’encara les perspectives de diversos i l’autor en treu conclusions. Altres vegades utilitza textos, enquestes, censos, etc. de l’època que inclou aquest període originari de la Revolució Industrial.

El primer capítol és un estudi general de la Revolució
…ver más…
En canviar el nivell de salaris canvia l’índex de matrimonis i l’edat dels nuvis és més baixa.

La fertilitat augmenta gràcies a l’entrada de menors en l’àmbit laboral i la natalitat puja gràcies a la consumació de més matrimonis i a edats més joves i també perquè es produeixen naixements il·legítims.

La natalitat també repercussiona en l’aspecte que: com més fills mascles es tinguéssin més elevat n’era l’estat econòmic de les families.

Pel què fa a la mortalitat, en augmentar la renda per càpita hi ha un nivell de vida superior i hi ha més consum d’aliments, també s’exporten més aliments com per exemple la patata, que resulta més nutritiva, també suposa un increment de consum de vivendes i roba.

D’altra banda, tot i que resulta un punt conflictiu dins l’investigació de Flinn perquè n’hi ha diverses interpretacions, es podria dir que la medicina curativa i preventiva avança, però lleugerament, però el que si que succeeix és que disminueixen les epidèmies, gràcies al nou nivell de vida al que poden aspirar.

L’augment poblacional també n’és un altre factor: el transport facilita la introducció poblacional.

El tercer capítol tracta els orígens financers de la Revolució Industrial. Un aspecte econòmic d’importància és l’augment de la inversió neta, que afecta a la producció i productivitat industrial, tot i que aquestes també s’incrementen gràcies a la força laboral, la tecnologia i la

Documentos relacionados