Resumen Economia McGraw Hill 1r Batxillerat

1039 palabras 5 páginas
Economia
Roger Fernández Sebastià
T:1 – La necessitat d'escollir

1. EL CONCEPTE D'ECONOMIA

L'economia s'ocupa de com s'administren els recursos escassos, per produir béns i serveis i distribuir-los per al seu consum entre els membres de la societat.

1.1. La microeconomia i la macroeconomia
La microeconomia estudia el mode en què prenen decisions les famílies (consumidors), les empreses i el sector públic i la manera en què interactuen.
La macroeconomia estudia els comportaments globals de la societat i dels fenòmens que afecten el conjunt de l'economia (l'ocupació, el consum, la inversió...)

1.2. Els recursos o factos productius
Els recursos (factors de producció) són els elements bàsics utilitzats en la producció de
…ver más…
Il·lustra tres conceptes bàsics:
L'escassetat de recursos: Les quantitats que podem produïr són limitades.
El cost d'oportunitat: Podem obtenir quantitats addicionals de qualsevol bé que desitgem reduint la d'un altre.
La producció potencial: És la producció màxima que una economia pot obtenir.

FOTO

4. APLICACIONS DE LA FPP

4.1. L'eficiència econòmica
La FPP és una frontera perquè delimita dues regions: una en què l'economia està malgastant recursos (ineficiència, per sota de la FPP), i una altra que no és abastable (inabastable, per sobre de la FPP). Quan una economia està situada sobre la seva frontera l'anomenem una economia eficient.

4.2. El creixement econòmic
Representa l'augment de la capacitat productiva de l'economia i gràficament es pot representar mitjançant un desplaçament cap amunt i a la dreta de la FPP. Pot tenir lloc per qualsevol dels fets següents:
Millora tècnica en el sentir de nous i millor mètodes per a produir.
Augment del volum del capital.
Augment del nombre de treballadors.
Descobriment de nous recursos naturals.

5. ELS SECTORS PRODUCTIUS I L'INTERCANVI

5.1. Els sectors productius
El sector primari comprèn les activitats relacionades amb la natura, com l'agricultura, la pesca, la ramaderia i les explotacions forestals.
El sector secundari comprèn la indústria en sentit estricte, la mineria, la construcció i el

Documentos relacionados

  • Empatía, Derecho E Historia
    1146 palabras | 5 páginas