Resumen cinderella man

879 palabras 4 páginas
James J Braddock lives the life of a heavyweight boxing championship contender. His rise to the top of the rankings is swift and he enjoys the rewards that his ability affords him. A proud man, he likes to provide for his family but in the late twenties, his fortune disappears overnight with the fortunes of many others. The great crash of 1929 swallows all of Braddocks savings and he is forced into the slums of Jersey with his wife and three kids. Queing at the dock yard gates each morning in the hope of getting a rare days work shows us that Braddock is willing to do anything to feed his family. His boxing deteriorates and he ends up fighting two bit bouts for very small rewards. The boxing world had moved on and left the once …ver más…

The supporting cast were also excellent. The story of the' Cinderelle Man', not as predictable as one may think. Gives hope to us all with ambition.
James Braddock J viu la vida d'un aspirant al campionat de boxa de pes pesat. El seu ascens al cim dels rànquings és ràpid i gaudeix de les recompenses que li permet la seva capacitat. Un home orgullós, li agrada mantenir la seva família però en els últims anys vint, la seva fortuna desapareix durant la nit amb la sort de molts altres. La gran crisi del 1929 s'empassa tots els estalvis de Braddocks i es veu obligat en els suburbis de New Jersey amb la seva dona i tres fills. Queing a les portes de pati de moll cada matí en l'esperança d'obtenir un dia de treball ens mostra que poques Braddock està disposat a fer qualsevol cosa per alimentar la seva família. La seva boxa es deteriora i acaba lluitant en dos episodis poc de recompenses molt petites. El món de la boxa s'havien anat i l'esquerra una vegada amb talent darrere de Braddock.
Un opositor del campionat contendents es retira de la lluita la setmana de la baralla i això obre la porta perquè Braddock per tornar al ring. Ell sap que ha estat elegit com un tros de carn per al combat fins a arribar a noquejar en el seu camí al cim. Braddock havia sobreviscut al llarg de la seva carrera sense ser eliminats i la reputació de joves combatents es veurà reforçada amb aquesta gesta en el seu cv Braddock no estava pensant en

Documentos relacionados

  • Informacion
    27571 palabras | 111 páginas