Resumen por capitulos de "una imatge no val mes que mil paraules"

2494 palabras 10 páginas
CAPÍTOL 1: UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES.
En aquest primer capítol, l'autor ens parla de la falsetat de la sentència una imatge val més que mil paraules, ja que les imatges no serveixen quasi mai per a expressar el que nosaltres volem comunicar i ens és necessària la parla. Aquesta és un dels distintius de la humanitat, cosa que les imatges no ens aporten res significatiu a la nostra condició humana.
Les imatges poden ser útils quan dos persones que parlen llengües diferents volen coneixer−se i la comunicació oral és impossible o també poden ser útils per a indicar en determinades circunstàncies, com per exemple en una autopista, que hi ha a vint quilòmetres una àrea de servei , que no es pot circular a més de cent vint quilòmetres
…ver más…
Però, també és clar que, encara que a aquesta li coste menys sacrifici que a altres persones, si no treballa, s'esforça i les condicions li són favorables, no aconseguirà res.

CAPÍTOL 4: ELS JOVES PARLEN MALAMENT I ELS PERIODISTES ESCRIUEN MALAMENT.

L'autor ens diu que aquesta dita és falsa ja que els joves no és que parlen malament sinó que la seua forma d'expressar−se és diferent a la de les persones adultes (varietat generacional), perquè les llengües van canviant poc a poc degut a que els parlants no segueixen del tot els models de les generacions anteriors i cadascú modifica la seua llengua heredada, ja que aquesta es pot modificar seguint unes normes mínimes, perquè les llengües són espais de coincidència i de convivència i les hem fetes per a entendre'ns. També cal dir que aquesta idea és falsa perquè els joves encara que utilitzen un vocabulari un poc diferent, posen els articles, noms, adjectius, i els verbs on toca; fan les concordances necessàries; controlen l'ordre de les paraules a la frase; introdueixen les subordinades adjetives i construeixen finals, concessives i consecutives sense cap problema. Tenen el control del sistema i deixaran de parlar com adolescents quan siguen més majors, però ara és normal que parlen entre ells una llengua que caracteritza la seua generació. Juntament amb tot aço, l'escriptor també ens parla de la falsa idea de que els periodistes escriuen malament, ja que tots com a humans cometem…

Documentos relacionados

 • Ressenya: Una Imatge No Val Més Que Mil Paraules
  1635 palabras | 7 páginas
 • Val mes anar sol
  669 palabras | 3 páginas
 • Resumen Las Mil Y Una Noches
  1750 palabras | 7 páginas
 • Resumen de mil millones de mejillones
  644 palabras | 3 páginas
 • resumen del libro las mil y una noches
  1487 palabras | 6 páginas
 • Las mil y una noches (resumen)
  1611 palabras | 7 páginas
 • Resumen historia de tenis de mesa
  656 palabras | 3 páginas
 • Resumen de el mil usos
  739 palabras | 3 páginas
 • resumen la mesa de tres patas
  1281 palabras | 6 páginas
 • Resumen del libro "el esclavo" (por capitulos)
  4836 palabras | 20 páginas