Sèrie De Comentaris De Text De Poemes

4919 palabras 20 páginas
Comentari Lo pi de formentor - Miquel costa llobera

Contextualització

Miquel Costa i Llobera, nascut a Pollença l’any 1854 i mort al 1926 a Palma de Mallorca. Fill d’una família burgesa. Va ser escriptor i també eclesiàstic. Durant tres anys va estudiar Dret a Barcelona. I a l’any 1875 es va traslladar a Madrid, on va escriure “El Pi de Formentor” (que més tard es va incloure en el recull Poesies,1885). Va participar i presidir els Jocs Florals de Barcelona, va ser declarat Mestre enl Gai Saber pel poema “La deixa del geni grec”. Va formar part de l'anomenada Escola Mallorquina, va ser membre de la Real Academia Española i de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans), i també, va participar en el Primer Congrés Internacional de la Llengua
…ver más…
“Mon cor estima un arbre!”: al primer vers hi ha una Metonímia (designem la part pel tot)
I al quart una personificació

(2a estrofa)
En el primer vers hi ha una Personificació.
“No guaita per ses fulles la flor enamorada”: Hipèrbaton.

(3a estrofa) hi ha una Metàfora al primer vers

4ª estrofa)

“Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta”: Hipèrbaton al pimer vers.
“Té pluges i rosades i vents i llum ardenta”: Polisíndeton (repetició de la i) al tercer vers.

“Revincla-roques-poderosa-rel”: És una Al•literació que repeteix el so R, segurament, per donar més força, més energia al pi perquè s’alci. Al segon vers. com un vell profeta, rep vida i s'alimenta: Comparació , al quart vers.

(5a estrofa):

Arbre sublim! del geni n'és ell la viva imatge; Hiperbatón, al primer vers.

(7a estrofa)

Com a penyora santa : Comparació ,al segon vers

“Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura / i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...”: Polisíndeton, al tercer vers.

(8 estrofa)
Amunt ànima forta : Personificació, al primer vers
“‘niran per la ventada com l’au dels temporals”: Comparació, al segon vers. com l'au dels temporals: Comparació al cinqué vers

Comentari Oda a Espanya - Joan Maragall

Oda a Espanya – Joan Maragall

Contextualització: Joan Maragall i Gorina (1860-1911) va ser una persona receptiva als principals esdeveniments que passaren a

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text - No prenatz lo fals marit
  862 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari De Text: Guillem De Berguedà
  989 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • Comentari De Text Mar I Cel
  646 palabras | 3 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas
 • Comentari De Text
  924 palabras | 4 páginas