SEGONA REPÚBLICA, PERSONATGES I ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

987 palabras 4 páginas
5.Identifica i explica:
-Niceto Alcalá Zamora
Nascut a Córdoba, era advocat i diputat pel Partido Liberal des del 1905. Va ser ministre durant la monarquia. El 1930 es proclamà republicà i va ocupar el càrrec de president de la República del 1931 al 1936. Es va exiliar a la Guerra Civil i va morir a l’estranger.
-Francesc Maciá
Nascut a Vilanova i la Geltrú, va ingressar a l’Acadèmia Militar i va assolir el grau de tinent coronel. La seva posició catalanista el va fer abandonar l’exèrcit. El 1931, després d’exiliar-se a la dictadura de Primo de Rivera, va tornar a Catalunya i s’integrà a Esquerra Republicana. Va ser el president de la Generalitat del 1932 al 1933.
-Alejandro Lerroux
Nascut a Córdoba, va ser un polític de dretes,
…ver más…

-José Calvo Sotelo
Neix a Galícia, polític espanyol contrari a la república, fou elegit diputat al Congrés dels Diputats al 1919, com a membre del grup conservador dirigit per Antoni Maura. Va ser el ministre d'hisenda durant la dictadura de Primo de Rivera. El 1936, fou assassinat per les autoritats republicanes.
-Manuel Azaña:
Nascut a Alaclá de Henares, primer i el novè president del Govern (1931-1933 i 1936) de la Segona República i segon i darrer President de la II República Espanyola (1936-1939).
-José Antonio de Aguirre
Nascut a Bilbao, va ser el primer president d’Euskadi durant la Guerra Civil Espanyola. Va pertànyer al Partit Nacionalista Basc i buscaven , com a Cataluña, l’independéncia de l’estat.(?)
-Indalecio Prieto
Va nèixer a Oviedo, va ser un dels dirigents del PSOE durant la II República fou escollit diputat pel Bilbao i nomenat ministre d'Hisenda del govern el 1931. El 1945, entra a formar part del govern de la república a l'exili a Méxic, on finalment mor.
-José María Gil Robles
Nascut a Salamanca.Va ser escollit diputat en les primeres eleccions de la II República, celebrades al juny de 1931, Va intervenir en les Corts Constituents, en les quals va destacar per la seva oposició a la política religiosa del nou règim . participar en la creació de la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA).
-Lluís Companys
Nascut a l’Urgell, va ser un polític catalanista i republicá.

Documentos relacionados