Sistema internacional de unidades

856 palabras 4 páginas
MUSICA POPULAR MODERNA

Esgotada no século XX a creatividade da chamada xenericamente música clásica logo do escaso éxito de música dodecafónica o nulo empatismo dos creadores musicais a partir do posromanticismo, a modernidade na música ten a súa relevancia máis salientable no que atinxe á música popular.
Fronte á música tradicional, ou fronte á música clásica, e paralelamente cos avances tecnolóxicos que permiten a electrificación e o rexistro de sons, ao
En primeiro lugar, a invención do gramófono e a posibilidade de comercialización da música, para ser escoitada privadamente, levou ao público música proveñente doutros lugares distantes xeograficamente, permitindo que a música se convertese nun auténtico obxecto de consumo.
A partir
…ver más…

Uso del teclado
Pronto lo eléctrico llego el piano y el organo. Los años 70 más importantes del piano eléctrico fue por Fender, denominado "Rhodes" y el más importante órgano eléctrico fue diseñado por la empresa "Hammond". Al final de la década, Robert Moog, un inventor que llamo la atencion de músicos como Roger Waters (Pink Floyd) que utilizaron los instrumentos e imprimieron su ansiedad por la música.
Los estilos
La nueva música popular
El nacimiento del Rock dio lugar a una enorme variedad de estilos de harmonías, incorporaron nuevos instrumentos, etc., todo isto arredor dunha sucesión de tendencias e grandes familias de estilos musicais, o Rock'n'roll, o Pop, o Rock, o Punk, o AOR, o Tecno, a posmodernidade, o Grunge, a New Wave, etc. Por suposto, é común a todos eses estilos a influenza da cultura anglosaxoa, de xeito tal que os demais países lles deron cadansúa impronta ou xeito de entendelo, producindo un obxecto de consumo máis ben interno e sen proxección salientable, agás excepcións, e co visto e prace dunha industria xa moi globalizada.

Modernización de la música tradicional
Encomiables e, ás veces, frutíferos son os esforzos das comunidades con cultura propia en manter e conservar os seus signos de identidade, e entre eles, o folclore musical. En moitas ocasións se incorporan á interpretación as novas tecnoloxías, mais tamén se misturan distintos estilos e se engaden elementos propios doutras culturas

Documentos relacionados

 • Sistemas de medicion
  1360 palabras | 6 páginas
 • La importancia de la regulacion juridica del comercio
  852 palabras | 4 páginas
 • Sistema internacional de pesos y medidas
  2992 palabras | 13 páginas
 • Desarrollo Historico De Las Unidades De Medida Y De Los Sistemas De Unidades
  2108 palabras | 9 páginas
 • Patrones de medida
  1767 palabras | 8 páginas
 • Ecosistemas acuaticos
  2230 palabras | 9 páginas
 • Relacion entre calor y trabajo
  1762 palabras | 8 páginas
 • Patrones de longitud, masa, tiempo y fuerza
  1236 palabras | 5 páginas
 • Actividad de adquisición del conocimiento - etapa 1 Física 1
  642 palabras | 3 páginas
 • Magnitudes fundamentales
  2244 palabras | 9 páginas