Sociales

602 palabras 3 páginas
Activitats 1. Quins tres ordes o estaments es distingeixen en la societat feudal ? Quina funció tenia cadascun ?
Hi havia la noblesa : es dedicaven a la defensa militar i a la guerra.
El clergat : era tota mena de capellans, monjos... dedicats a l’ oració i a l’ església .
Pagesos i artesans eren la immensa majoria de la població tenien la funció de treballar i mantenir els dos estaments, no tenien cap mena de dret. 2. Quins grups eren privilegiats ? I els no privilegiats ?
Els privilegiats eren el rei, l’ alta noblesa, l’ alt clero, cavallers, noblesa i monjos .
I els no privilegiats els artesans i pagesos. 3. Quin va ser l’ origen del feudalisme ?
L’ origen va ser que el vassallatge s’ establia mitjançant la
…ver más…

Utilitzaven aixades, falçs, rampins i arades senzilles. 9. Descriu la vida dels pagesos: les cases, el menjar , les activitats...
Les cases estaven fetes per suports de fusta, les parets de fang i el teulat de palla, hi tenien una habitació a dalt un menjador, un estable i una petita cuina. Els pagesos menjaven : pa negre, farinetes, una mica de formatge, o ous, potatge amb verdures i una mica de carn en contades ocasions. Es dedicaven a conrear el feu les terres. 10. Que van ser les croades ? Qui va participar i per què ?
Eren unes campanyes militars en defensa de la creu del cristianisme. Participaren petits nobles que volien aconseguir terres i poder , aventurers i mercaders interessats en establir intercanvis comercial entre els portsa de l’ orient mitja. 11. Qui formava el clero secular ? I el clero regular ? Quines eren les Autoritats màximes de cada grup ? El clero secular els bisbes, rectors i sacerdots i el clero regular els abats , Els monjos i les monges. Els bisbes i els abats. 12. Quin paper va fer l’ església cristiana a l’ Edat mitjana ? Quina Categoria tenien els qui es dedicaven a la vida religiosa ? Va fer les obligacions religioses, era un grup privilegiat entre la societat feudal, gaudien dels mateixos privilegis que els nobles, però els capellans i monjos vivien d’ una manera semblant a la dels pagesos. 13. Quines

Documentos relacionados