Sociologia del derecho como construccion burguesa

2038 palabras 9 páginas
PREPARACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ DE DISSOLUCIONS PATRÓ REDOX.

A) Preparació i estandardització d’una dissolució patró de KMNO4

El permanganat és un reactiu oxidant. No és una substància patró, així que s’haurà d’estandarditzar amb un patró primari. Les dissolucions de permanganat són molt inestables i, per tant, s’haurà de vigilar amb la seva conservació i a més si s’utilitza HCl com a medi s’haurà de vigilar que el MnO4- no oxidi el Cl-. L’avantatge que té el permanganat és que a l’hora de fer la volumetria no cal indicador ja que ell mateix fa d’indicador. El punt final es detectarà quan la solució es torni de color lila ja que voldrà dir que hi ha un excés de permanganat.

Les volumetries amb permanganat estan relacionades amb el
…ver más…
La reacció d’estandardització amb el permanganat serà aquesta:

H3AsO3 + H2O ↔ H3AsO4 + 2H+ + 2e MnO4- + 8H+ + 5e ↔ Mn2+ + 4H2O -------------------------------------------------------------------------------- 2MnO4- + 5H3AsO3 + 6H+ ↔ 2Mn2+ + 5H3AsO4 + 3H2O

Per fer l’estandardització s’agafa una quantitat exactament pesada del patró primari i aquest es dissol en aigua destil·lada en un erlenmeyer. S’afegeix també H2SO4 2M perquè així el medi sigui àcid i seguidament s’escalfa a uns 80 oC. Es comença la valoració amb l’addició de la dissolució de permanganat de potassi des de la bureta. Al principi l’addició de valorant es fa gota a gota ja que la decoloració del permanganat es produeix lentament. Durant el curs de la valoració, la velocitat de la reacció s’incrementa progressivament degut a l’efecte catalític del Mn2+ produït a la reacció. El punt final ve donat per l’aparició d’un color rosa apreciable durant 20 o 30 segons. El color no és permanent perquè es produeix la reacció amb l’aigua que fa desaparèixer el lleuger excés de reactiu que es pren com a punt final de la valoració.
B)

Documentos relacionados

 • Teorias de la educacion
  3329 palabras | 14 páginas
 • Cosmovision contemporanea
  775 palabras | 4 páginas
 • Metodo de la investigacion
  3716 palabras | 15 páginas
 • Sociologia De La Modernidad
  3662 palabras | 15 páginas
 • El estado en la teoria social clasica
  6182 palabras | 25 páginas
 • CIUDADANOS REALES E IMAGINARIOS
  1034 palabras | 5 páginas
 • Criminología Crítica y Critica del Derecho Penal
  7821 palabras | 32 páginas
 • Deficiones De Sociologia Y Sociologia Juridica
  3511 palabras | 15 páginas
 • Contabilidad
  1712 palabras | 7 páginas
 • La Formacion Del Estado Ingles
  1094 palabras | 5 páginas