Sociologia del derecho como construccion burguesa

2038 palabras 9 páginas
PREPARACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ DE DISSOLUCIONS PATRÓ REDOX.

A) Preparació i estandardització d’una dissolució patró de KMNO4

El permanganat és un reactiu oxidant. No és una substància patró, així que s’haurà d’estandarditzar amb un patró primari. Les dissolucions de permanganat són molt inestables i, per tant, s’haurà de vigilar amb la seva conservació i a més si s’utilitza HCl com a medi s’haurà de vigilar que el MnO4- no oxidi el Cl-. L’avantatge que té el permanganat és que a l’hora de fer la volumetria no cal indicador ja que ell mateix fa d’indicador. El punt final es detectarà quan la solució es torni de color lila ja que voldrà dir que hi ha un excés de permanganat.

Les volumetries amb permanganat estan relacionades amb el
…ver más…

La reacció d’estandardització amb el permanganat serà aquesta:

H3AsO3 + H2O ↔ H3AsO4 + 2H+ + 2e MnO4- + 8H+ + 5e ↔ Mn2+ + 4H2O -------------------------------------------------------------------------------- 2MnO4- + 5H3AsO3 + 6H+ ↔ 2Mn2+ + 5H3AsO4 + 3H2O

Per fer l’estandardització s’agafa una quantitat exactament pesada del patró primari i aquest es dissol en aigua destil·lada en un erlenmeyer. S’afegeix també H2SO4 2M perquè així el medi sigui àcid i seguidament s’escalfa a uns 80 oC. Es comença la valoració amb l’addició de la dissolució de permanganat de potassi des de la bureta. Al principi l’addició de valorant es fa gota a gota ja que la decoloració del permanganat es produeix lentament. Durant el curs de la valoració, la velocitat de la reacció s’incrementa progressivament degut a l’efecte catalític del Mn2+ produït a la reacció. El punt final ve donat per l’aparició d’un color rosa apreciable durant 20 o 30 segons. El color no és permanent perquè es produeix la reacció amb l’aigua que fa desaparèixer el lleuger excés de reactiu que es pren com a punt final de la valoració.
B)

Documentos relacionados

 • El estado en la teoria social clasica
  6182 palabras | 25 páginas
 • Resumen del libro CIUDADES REBELDES
  2283 palabras | 10 páginas
 • Sociologia
  2471 palabras | 10 páginas
 • Principales Paradigmas De Las Ciencias Sociales
  2771 palabras | 12 páginas
 • Teorias de la educacion
  3329 palabras | 14 páginas
 • Resumen sociologia
  10530 palabras | 43 páginas
 • Metodo de la investigacion
  3716 palabras | 15 páginas
 • Conflicto Y Reproduccion En La Sociologia De La Educacion
  1563 palabras | 7 páginas
 • 1-Realiza un reporte escrito acerca del origen y evolución de la Sociología, destacando los siguientes aspectos:
  1323 palabras | 6 páginas
 • CIUDADANOS REALES E IMAGINARIOS
  1034 palabras | 5 páginas