Sociopsicologia Del Treball Pac1

1472 palabras 6 páginas
El text presenta un panorama força pessimista sobre la situació del treball actualment però no considera en cap moment que hi hagi una dinàmica cap a la fi del treball sino més bé presenta una crisi profunda del treball i de la societat salaritzada.

Front a les teories de la desaparició material del treball parla del canvi i de les dificultats de generació d’aquest i analitza la precarització i vulnerabilitat que es dóna al treball; planteja (contràriament a la visió de Gorz i Offe) la desocupació com a principal problema estructural a resoldre i segueix fixant l’objectiu d’aproximació a la plena ocupació malgrat constatar les greus dificultats en la creació d’ocupació i especialment d’ocupació “decent”.

No lliga tampoc la
…ver más…
Dotar de seguretat al treball contribueix a la dinamització i creixement econòmic que ha d’enfortir els mecanismes de creació d’ocupació. “Cada vez resulta más patente el bucle de retroalimentación negativo entre el mercado de trabajo y la macroeconomía, en particular en las economías desarrolladas: el elevado desempleo y la baja tasa de crecimiento salarial están reduciendo la demanda de bienes y servicios, lo cual perjudica más la confianza de las empresas, que dudan en invertir y contratar. Para que arraigue una recuperación sostenible, es imprescindible dar un corte a este bucle”.

c) Davant la forta crisi mundial, les solucions han de comportar un canvi del valor treball (un menor treball-centrisme). En el text es constata l’abandonament creixent en les forces de treball, molt especialment entre els joves però també entre altres col·lectius adults, (6,4 millones de jóvenes menos y 22,3 millones de adultos menos) des d’una visió negativa, com a pèrdua i major debilitament social. L’economia productiva monetaritzada i el treball que la sustenta segueixen sent vistes com a metes naturals, vertebradores de tota la vida personal i col·lectiva Per això, el text considera la poca capacitat de creació d’ocupació el major problema a resoldre i on calen tots els esforços de creació de confiança, inversió i acció política. Així totes les orientacions

Documentos relacionados

 • TREBALL VILLALONGA
  3604 palabras | 15 páginas
 • Treball de lectura del llibre: les aventures d'ulisses
  2579 palabras | 11 páginas
 • Treball Socials
  1905 palabras | 8 páginas
 • treball de recerca autismo
  23938 palabras | 96 páginas
 • Treball del llibre
  1795 palabras | 8 páginas
 • Treball De Recerca Autisme
  10027 palabras | 41 páginas
 • TREBALL VILLALONGA
  3622 palabras | 15 páginas
 • Historia del boxeo, treball de recerca
  5755 palabras | 24 páginas
 • Treball De Recerca Egipte
  15245 palabras | 62 páginas
 • Treball De Recerca Sobre Marqueting
  6571 palabras | 27 páginas