Solucionari tema 1 química

4727 palabras 19 páginas
QUÍMICA 2

01

9

j Unitat 1. Classificació de la matèria. Les substàncies pures
Activitats
1. Esbrina quines diferències hi ha en les varietats al.lotròpiques del fòsfor blanc i del fòsfor roig. El fòsfor blanc té un aspecte semblant a la cera. Fon a 44,1 °C i es pot encendre espontàniament a 30 °C. És molt verinós, per aquest motiu cal guardar-lo dins de l’aigua. Fa agrupacions de quatre àtoms, P4, i forma tetraedres semblants al carboni. Malgrat que cristal.litza en el sistema cúbic, també ho pot fer en el sistema hexagonal. Lentament es transforma en la varietat roja, que realment és violeta. El fòsfor roig és bàsicament amorf, però pot cristal.litzar en diversos sistemes. És més estable que el fòsfor blanc i poc verinós. No
…ver más…

b) L’aigua dels càntirs i sellons de material porós es manté fresca si es col.loquen en un lloc on hi hagi corrent d’aire, sempre que es tracti d’aire sec. A les terres de ponent es fabriquen uns càntirs negres anomenats sellons. Perquè els càntirs facin l’aigua fresca cal que «suïn», és a dir, que siguin porosos i l’aigua líquida en traspassi les parets lentament. El corrent d’aire evapora l’aigua de la superfície exterior del càntir. Com que, per evaporar-se, l’aigua ha de consumir calor (la calor latent d’evaporació), la pren del càntir, que d’aquesta manera es refreda. Els càntirs no porosos, com els vitrificats per a decoració, no refreden l’aigua. c) Les samarretes de cotó a l’estiu donen sensació de frescor si fa corrent d’aire. El cotó és fresc a l’estiu perquè s’humiteja amb la suor, i quan la suor s’evapora pren la calor de la samarreta. És un mecanisme semblant al dels càntirs.

10

01

SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L’ALUMNE

9. Sabent que el cotó té moltíssims grups OH en les seves molècules i que el niló no en té cap, esbrina per què costa molt més eixugar el cotó mullat que el niló. L’aigua està formada per grups hidroxil, els quals tenen afinitat natural pels grups hidroxil del cotó, que en té una gran quantitat, i s’hi adhereixen formant enllaços per pont d’hidrogen. Per aquest motiu costa tant d’eixugar el cotó en

Documentos relacionados

 • Invetigación De Un Taller Mecánico
  13805 palabras | 56 páginas
 • Natura cosmeticos
  4299 palabras | 18 páginas
 • Sushi para principiantes
  59325 palabras | 238 páginas
 • Prueba de el sobrino del mago
  649 palabras | 3 páginas