Técnicas intervención y tratamiento psicológico

13310 palabras 54 páginas
TEMA 1 PROCÉS D’AVALUACIÓ I INTERVENCCIÓ I LES HABIITATS TERAPÈUTIQUES
Influencies clau en el procés actual.
 Desenvolupament de les classificacions diagnostiques tals com: DSM i CIE. Aparició d’un llenguatge comú per a que tot el col·lectiu parlés la mateixa “llengua”, i tot i aquesta gran avantatge no es un sistema ancorat sinó que esta en constant evolució.  Desenvolupament de la psicologia cognitivaconductual A partir dels anys 80. Gran importància per avaluar els tractaments i la sistematitzacions dels tractaments. Pas per pas que s’ha de fer en cada sessió per facilitar i millor la seva eficiència.  Gran rellevància de la necessitat d’un contrast empíric dels tractament. Que es el més convenient per a cada patologia. Gran
…ver más…

 Identificar possibles determinants del problema  Sondejar altres àrees, suposadament relacionades amb el problema  Quantificació (Freqüència, intensitat, duració) Gran importància d’establir una línea base, per poder destacar els progressos. El que es quantifica ens fa en funció del tipus de variables. Habilitats requerides per aquesta fase: Habilitats com entrevistador, establiment de regles, estructuració de rols client/terapeuta, formació prèvia

DIAGNÒSTIC
Parts a tenir en compte:  Impressions diagnòstiques  Hipòtesis diagnòstiques  Criteris diagnòstics  Dades epidemiològiques des curs, comorbiditat, etc...  Models psicopatològics. Té una relació amb l’eix descriptiu bidireccional. Els problemes trobats en la fase descriptiva s’agrupen i reben un nom, i a més, alguns criteris diagnòstics en poden ajudar a buscar altres problemes que no han aparegut en anterior exploracions. Existència de catàlegs de tractaments amb alta eficàcia depenent del tipus de trastorn que tenen la funció de guia pràctica clínica: Orienta del tipus de intervenció en la avaluació Confluència entre models estructurals diagnòstics (classificacions) i processos de EPC Habilitats requerides per aquesta fase: Coneixement dels models de psicopatologia, formació en tècniques. MODEL DE PEARSON - Informació de identificació de la persona. - Llistat de

Documentos relacionados

 • Psicologia Clinica
  11178 palabras | 45 páginas
 • La argumentación como dialogo basado en razones (síntesis resumen)
  648 palabras | 3 páginas
 • Areas De Intervencion Psicologica
  1406 palabras | 6 páginas
 • Gestion en carozzi
  2593 palabras | 11 páginas
 • Diferencia Entre Psicologia y Neuropsicologia
  11163 palabras | 45 páginas
 • Equipo soxhlet
  824 palabras | 4 páginas
 • El sello notarial
  612 palabras | 3 páginas
 • Manejo de enfermedades crónicas terminales
  2816 palabras | 12 páginas
 • Monografia De Al Evaluacion Psicologica
  3307 palabras | 14 páginas
 • Facultad del ejecutivo en materia economica
  1154 palabras | 5 páginas