T.5 transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX

681 palabras 3 páginas
HISTÒRIA DE ESPANYA

1.SINTETITZA

Quina evolució va seguir la població espanyola i la catalana al segle XIX en comparació de la dels països més industralitzats d'Europa?

Va haber-hi un creixement demogràfic, encara que fos un dels més baixos del continent europeu, un creixement econòmic, un èxode que va comportar l'augment de la població urbana i una tensió entre l'augment de la població i les escasses oportunitats d'ocupació que van obligar a molts espanyols a emigrar a ultramar.

Com es va produir la industrialització de Catalunya? Quins obstacles va trobar per al seu desenvolupament? Quines característiques presentava la indústria catalana?

La indústria moderna a
…ver más…

Superada aquesta crisi, una nova etapa constructiva durant la qual es va completar el traçat de la xarxa que havia quedat paralitzada. Es va construir amb la finalitat de poder transportar les coses per Espanya.
En primer lloc, els problemes que va presentar el traçat de la xarxa, es que va consolidar una estructura radial de la xarxa amb el centre de Madrid, cosa que va dificultar les comunicacions entre les zones més industrials i dinàmiques. En segon lloc, va fixar un ample de via més gran que el de la majoria de les línes europees. En tercer lloc, la concessió a companyies estrangeres i franquícia aranzelària.
En el mercat interior espanyol va haver-hi un augment de intercanvis gràcies al ferrocarril, el comerç de Catalunya amb la resta d'Espanya es va intensificat i una elevada proporció de la producció industrial catalana es va dirigir al mercat espanyol, però el problema principal va ser l'escassa capacitat adquisitiva d'una bona part de la pagesia que va fer difícil el creixement de la producció per manca de demanda.

2.DEFINEIX

Mortalitat infantil: Indicador demogràfic que assenyala el nombre de defuncions en una població d'infants menors d'1 any (de vegades a partir de menors de 5 anys).

Esperança de vida: Promedi d'anys que es pot arribar a

Documentos relacionados

  • Ingenieria genetica
    5775 palabras | 24 páginas