TREBALL VILLALONGA

3611 palabras 15 páginas
TREBALL SOBRE Bearn o la sala de les nines, de LLORENÇ
VILLALONGA

1. Llorenç Villalonga no va acabar d’acceptar la reducció del títol a Bearn que
es féu en les primeres edicions catalanes. Per què penseu que per a l’autor era
tan important que en el títol aparegués també la sala de les nines?

L’ESTRUCTURA
1. El sumari de Bearn o la sala de les nines ens dóna l’esquelet de l’estructura
externa de la novel·la. Copieu aquesta informació al quadre següent:
Parts

Títol

Capítols

Pàgines

2. En els quadres següents hi ha descrits els fets més importants de cada
capítol.Completeu els 10 que hem deixat buits:
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Primera Part
Descripció de l’espai i dels personatges
Descripció de
…ver más…
Recordeu quins
són?
4. Un altre recurs molt utilitzat en aquesta novel·la és l’avançament de fets a
través d’afirmacions gairebé profètiques que fan en algun moment tots els
personatges, especialment don Toni, com si ells, igual que el narrador, també
coneguessin el futur. Rellegiu el final del capítol 4 de la primera part i anoteu
totes les «profecies» que hi apareixen:
Exemple: Fins i tot, si la meva mort no fos “correcta”...
1. ___________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
5. Una altra mena d’avançaments són els elements premonitoris, elements
casuals que tindran importància posteriorment perquè formaran part de
l’argument. A vegades són molt clars i d’altres no tant. Llegiu els fragments
següents, situeu-los en la novel·la i digueu de quines accions posteriors es
poden considerar premonitoris:

¿Vostè ha sentit parlar de telèfons? S’han fet experiments molt notables. Igual
que de globus. Des que sa marquesa del Châtelet pujà en globus companyada
de Newton...

He reparat -replicà dona Maria Antònia-,que du una medalla penjada amb
una cadena d’or.

En el llibre VIII de les Metamorfosis quan Júpiter vol premiar Filemó i Baucis
que l’han socorregut creient-lo un captaire, els dóna un mateix final i els
transforma en arbres perquè arrelin plegats a un…

Documentos relacionados

 • TREBALL VILLALONGA
  3613 palabras | 15 páginas
 • Treball del llibre
  1786 palabras | 8 páginas
 • Treball De Recerca Egipte
  15257 palabras | 62 páginas
 • Treball preguntes llibre Muntanyes Russes
  2491 palabras | 10 páginas
 • Locke, segon tractat sobre el govern civil - Treball de Filosofia - 2n batx
  8230 palabras | 33 páginas
 • Treball La Lluna De Gel CATALÀ
  2114 palabras | 9 páginas
 • Treball de Recerca sobre les drogues
  11239 palabras | 45 páginas
 • treball de recerca autismo
  23946 palabras | 96 páginas
 • Treball de Passadissos d'ombra
  1603 palabras | 7 páginas
 • Treball De Recerca Sobre Marqueting
  6556 palabras | 27 páginas