Tant m'abelis joys et amors et chans

944 palabras 4 páginas
Tant m'abelis joys et amors et chans
Aquest fragment de Tant m’abelis joys et amors et chans, pertany al llibre Trobadors catalans escrit per Antoni Rossell. El poema és una obra que pertany a la literatura de l’Edat mitjana, concretament, al gènere literari de la lírica trobadoresca que va aparèixer a finals del segle XI a Occitània, sud de França, i s’escampà per Europa fins a arribar a Catalunya. Rep aquest nom perquè la cultivaven els trobadors i el temes principals eren l’amor cortès o fina amors. A partir del segle XII, els poetes catalans van adoptar l’estructura, els temes i la llengua provençal i esdevingueren trobadors, instruïts en l’art de trobar, és a dir, composar la lletra i la música de les seves obres. Un d’aquests
…ver más…

Al fragment tan sols observem tres de les sis estrofes del qual està compost el poema sencer. A la primera estrofa, podem observar com el poeta es refereix als valors cortesans i al paper que juga la dona dins d’aquests, és a dir, l’autor necessitat de obtenir l’amor de la dona per sobre de totes les coses, fins i tot qualsevol bé material, “que·l mon non a ricor ni manentia don mielhs d’aisso·m tengues per benanans” on expressa la felicitat que li produeix la seva estimada, una felicitat que no la pot cobrir cap riquesa. A la segona estrofa, el poeta dona a conèixer les qualitats que té la dama, com per exemple, al vers dotze “e si·l sieu cors amoros e suaus” on l’afalaga dient que el seu cos és amorós i suau. Finalment, a l’última estrofa que ens presenta el fragment, l’estrofa quatre, el trobador manifesta a la dama el seus estat de dependència, ho podem veure als versos vint i vint-i-u, “e quan no·us puesc estiers dels huelhs vezer, vey vos ades en pessan jorn e ser” on diu que quan no pot veure a la dama amb els seus

Documentos relacionados