Tema 68: la escuela y su entorno (l'escola i el seu entorn)

3405 palabras 14 páginas
68. L’escola i el seu entorn; relació amb altres institucions socials, amb la ciutat. Peculiaritats de l’escola rural.

1. L’escola i el seu entorn; relació amb altres institucions socials i amb la ciutat. 1. Educació institucionalitzada 2. L’entorn escolar 1. L’entorn físic 2. L’entorn cultural 3. L’entorn Físic-Humà 3. Relació de l’escola amb altres institucions socials 1.3.1 Família 1.3.2 Administracions municipals 1.3.3 Altres administracions 1.3.4 Relacions amb els mitjans de comunicació 4. Entorn i currículum 1.4.1 Estratègies curriculars en Educació Infantil i Primària 1.4.2
…ver más…
1.2.3) Entorn cultural. “La suma total de coneixements, actituds i patrons habituals de conducta compartits i transmesos pels membres d’una determinada societat” (Linton, citat per Álvarez i P. del Río, 1990) és el que es pot considerar com la cultura d’una societat. En aquest ordre de coses, una important funció de l’escola és la de produir una transmissió cultural que permeti que els individus siguin personalitats socialment integrades. En canvi –i idealment-, també hauria de fomentar la capacitat crítica així com allò que ens diferencia com a individus particulars, ja que també això afavoreix una bona adaptació a la societat i una relació creativa amb aquesta.

1.2.4. Entorn Físic-Humà Les diferents cultures, ètnies i religions minoritàries, comporten diferents actituds davant la educació institucionalitzada, així com el factor socioeconòmic, que freqüentment els acompanya. Un menor nivell socioeconòmic predisposa al fracàs escolar, tant per una qüestió de valors (infravaloració del valor de la educació) com d’entorn o condicions físiques (insuficient habitació, inseguretat familiar, etc..). L’educació, de vocació integradora, ha de disposar d’estratègies per a assegurar la igualtat d’oportunitats.

3)

Documentos relacionados

 • El Medio Entorno Y Su Impacto
  5022 palabras | 21 páginas
 • La Auditoria Y Su Entorno
  1062 palabras | 5 páginas
 • El individuo y su entorno
  2056 palabras | 9 páginas
 • Ensayo de la vida en la escuela y su entorno
  788 palabras | 4 páginas
 • las organizaciones y su entorno
  8604 palabras | 35 páginas
 • Unidad Uno La Empresa Y Su Entorno
  724 palabras | 3 páginas
 • La Escuela, El Maestro Y Su Desempeño Profesional
  2642 palabras | 11 páginas
 • La Secretaria y Su Entorno Laboral
  3112 palabras | 13 páginas
 • El Hombre Y Su Entorno Filosófico
  1662 palabras | 7 páginas
 • La empresa y su entorno
  3181 palabras | 13 páginas