Tema1: biologia celular

3807 palabras 16 páginas
NEURONA GLIA

1.1. La neurona

Inicialment, a finals del segle XIX, les cèl·lules del sistema nerviós eren concebudes com una sola membrana; aquesta era la teoria reticular de Camilo Gogli. Posteriorment, S. Ramón y Cajal va evidenciar que, efectivament, les cèl·lules del sistema nerviós eren individuals.
Actualment concebim la neurona com la unitat essencial de processament i transmissió d'informació ditntre del sistema nerviós. La seva composició exterior és la següent:

· Cos cel·lular o soma.
· Dendrites al seu voltant amb les espines dendrítiques (una regió que pot existir o no i que està especialitzada en la rebuda i l'anàl·lisi de la informació).
· Un axó que l'uneix amb les ramificacions axòniques.
· Un botó terminal al
…ver más…

Ex. 2:
Un got d'aigua dividit per una membrana semipermeable que només permet el pas d'ions X+ (i no Y-). El ió X+ es difondrà a favor de gradient químic, però voldrà apropar-se al Y- a favor de gradient elèctric.
Això trenca la neutralitat i genera el potencial de membrana (és a dir, la diferència de concentracions entre els dos costats de la membrana). ¿De què depèn aquest potencial? - De les concentracions dels ions. - De la permeabilitat dels ions.
No tenim neutralitat elèctrica ni química: el got està en equilibri electroquímic.

2.2. L'equació de Nernst

Si només hi ha un ió que pugui travessar la membrana, el seu potencial d'equilibri serà el potencial de membrana. El que fa l'equació de Nernst, doncs, és calcular el potencial d'equilibri d'un ió.

X+ es trobarà en equilibri electroquímic quan, tot i tenir concentracions diferents als dos costats de la membrana, la diferència entre els dos costats de la membrana sigui de -75mv (el seu potencial d'equilibri).

2.3. Transport de membrana

El transport de molècules a través de la membrana es pot realitzar tant de l'exterior a l'interior com de l'interior a l'exterior. La membrana de la neurona és una superfície grassa composada per lípids que només permeten el pas d'algunes substàncies. El seu voltant, exterior o interior, és ple d'aigua i molècules que s'hi dissolen. D'acord amb això, les substàncies que hi hagi a l'aigua creuaran la membrana de les quatre següents

Documentos relacionados

 • Mediciones Medicas
  1605 palabras | 7 páginas
 • Modulo 3 Biologia Ii
  2165 palabras | 9 páginas
 • Oxidacion biologica del etanol
  2264 palabras | 10 páginas
 • Estructura molecular de los seres vivos
  3383 palabras | 14 páginas
 • Ensayo del racionalismo
  2327 palabras | 10 páginas
 • Ciencias de la salud1
  17182 palabras | 69 páginas
 • Interacciones farmacodinamicas
  4078 palabras | 17 páginas
 • Zonas libres (zoli) en honduras
  2125 palabras | 9 páginas