Transformaciones agrarias

1013 palabras 5 páginas
1. Llegeix el text i respon les preguntes:
El futur de la indústria cotonera, diuen, no està no-més en les lleis que regeixen aquesta indústria de primer ordre, sinó que depenen encara més de les lleis generals que serveixen de norma al país, i de la seva riquesa major o menor. (...) Les mesures que ha d’adoptar l’Administració pública s’haurien de dirigir, per tant, a augmentar la producció nacio-nal en general, tenint en compte que la prosperitat d’un ram qualsevol de la producció està íntimament lligada a la prosperitat de la resta. Cal fer atenció a la situació del camp, ja que la prosperitat de l’agricultura comportarà necessàriament la de la indústria.

Resposta donada per uns industrials guipuscoans, el 1866, a la Comissió
…ver más…

1. Completa aquest esquema sobre la reforma agrària liberal. Pots emprar com a material de suport el document següent: http://www.iesmontilivi.net/arees/Ciencies%20Socials/web/2Bat/HistoriaComuna/apunts/05%20AgriculturaS.XIX/La%20reforma%20agraria%20liberal.pdf -Abolició del règim senyorial -Consolidació de la propietat -Estimula la millora de la
-Desvinculació de la terra privada de la terra i la situa producció i de la comercialització
-Desamortització en mans dels propietaris. agrícola.
-Liberalització del mercat actius. -Conflictivitat social. agrícola - A Catalunya els sistemes de propietat privada afavoreixen la millora de producció.
2. Baixa’t el document que trobaràs en aquest enllaç i llegeix l’apartat “La població espanyola”. A continuació respon les preguntes: http://www.iesmartilhuma.org/departaments/CSocials/Santi/PortalHistoria/BLOC2/Apunts/Poblacio_economia_i_societat.pdf Per què el creixement de la població espanyola no va ser tan elevat com a altres països europeus?
Perquè tot i que les taxes de natalitat van ser altes durant tot el segle XIX, la taxa de mortalitat també ho era, per tant la taxa de creixement no sobresortia tant com la d’altres països.
Com és que Catalunya va doblar la seva població entre el 1797 i 1900?
Perquè de la mateixa manera que els altres països europeus, Catalunya estava

Documentos relacionados

 • Decreto 60-70
  716 palabras | 3 páginas
 • Paul colinvaux
  945 palabras | 4 páginas
 • periodizacion tradicional materialista
  1304 palabras | 6 páginas
 • Museo Virtual Agrario
  1006 palabras | 5 páginas
 • Revolución Industrial En Cifras
  850 palabras | 4 páginas
 • La clase obrera en la historia de Mexico
  1982 palabras | 8 páginas
 • Nose
  1711 palabras | 7 páginas
 • Museo virtual
  705 palabras | 3 páginas
 • El Paisaje Rural Y Su Sistema
  11866 palabras | 48 páginas
 • 4 Estructura e Infraestructura Agraria
  7889 palabras | 32 páginas