Treball de Recerca sobre la Marihuana

14354 palabras 58 páginas
Com beneficia el cànnabis en els efectes de la quimioteràpia

Integrants del grup
Verónica Matillas García
Noelia Merino Trenas
Laura Peirot Arroyo
Tutora: Ariadna Cucurella
Assignatura: Societat, ciència i cultura
Curs i estudis: 1r curs d’Educació Infantil
Data de lliurament: Dijous 24 d’abril de 2014
ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
Des del primer moment, es sabia que el nostre Treball de recerca s’havia d’enfocar a partir de tres perspectives: societat, ciència i cultura. Després de pensar diferents temes, se’ns va ocórrer centrar el treball en el tema de “les drogues”, ja que és un tema molt vigent en l’actualitat. Es coneixia que el
…ver más…

Dins de les flors femenines de la planta, podem trobar l'haixix (la resina), que s’extreu del processament dels tricomes de la planta, que sintetitzen alts continguts de cannabinoides.
De la planta s’extreu el Tetrahidrocannabinol (THC), que té efectes psicoactius, i el Cannabidiol (CBD), que té efectes terapèutics (analgèsic, antiinflamatori). Podem dir que la planta de la marihuana comporta alts continguts de THC.
Fins aleshores, s’han classificat tres espècies de cànnabis: la Sativa, la Indica i la Ruderalis, però es coneix que hi ha de tipus diferents. Algunes plantes contenen més THC, unes altres tenen més llavors i d’altres tenen més fibra. Segons la forma i el lloc de cultiu, les plantes desenvolupen unes característiques diferents que les diferencien d’altres plantes de la seva espècie. Una de les tres espècies de cànnabis, la Cànnabis Sativa, es caracteritza per ser molt gran i d’aquesta espècie és la que es diu que seria la llavor originària. Seguidament, tenim la Cànnabis Indica, que és més petita i frondosa que la Sativa, però conté més quantitat de resina. Es diu Indica perquè es va desenvolupar en la Índia. I la tercera, la Cànnabis Ruderalis, és una espècie salvatge que té qualitats que permeten

Documentos relacionados

  • Treball de Recerca sobre les drogues
    11223 palabras | 45 páginas
  • DOPATGE TDR
    21944 palabras | 88 páginas
  • La química en la vida cotidiana
    137003 palabras | 549 páginas