Treball de piaget i etapes evolutives

3867 palabras 16 páginas
1.QUI VA SER JEAN PIAGET?
Va néixer el 9 de agost de 1896 a Neuchâtel, Suïssa. És el fill gran de Arthur Piaget, professor de literatura medieval i de Rebecca Jackson i tenia dues germanes anomenades Madeleine i Marthe.
Va publicar el seu primer treball de caire científic només als deu anys: una nota d’una pàgina sobre un pardal parcialment albí que havia observat en un parc. Va ser assistent voluntari del laboratori del director del museu d’història natural de la seva localitat natal, un especialista en l’estudi de les petxines.
Durant els següents anys, fins el 1930, va publicar a prop de 25 articles sobre les petxines. Degut a les seves publicacions se li va oferir el càrrec d’encarregat de la col•lecció de les petxines del Museu
…ver más…

Una altra important realització, va ser la represa dels seus estudis preliminars sobre els conceptes de número i quantitat. Fragments d’aquest treball van ser descrits en articles entre 1935 i 1940. El 1941 es va presentar una exposició més complerta en dos llibres. Aquests van ser importants per dues raons; constituïen una reorientació sistemàtica de la atenció cap a les construccions intel•lectuals que es desenvolupen a principis i mitjans de la infantesa. Aquests estudis van ser importants perquè van proporcionar la comprensió de les propietats estructurals del pensament. El primer model estructural va ser l’agrupament. Un agrupament és una estructura lògica-algebraica híbrida, que posseeix les propietats dels grups matemàtics que Piaget utilitza per descriure l’estructura cognitiva del nen de set a onze anys.

El 1942 va publicar una descripció sistemàtica i detallada dels vuit agrupaments que les operacions concretes formen. El 1949 va seguir un tractament més rigorós dels mateixos agrupaments, juntament amb una consideració de les estructures que suposen les setze operacions binaries “interposicionals”. Per últim, el 1952 Piaget va escriure un llibre encara més difícil sobre l’estructura de les operacions ternàries interposicionals. Aquesta orientació cap als models lògic-algebraics té una gran

Documentos relacionados