Unit 4 la ciutat i els seus sistemes urbans

1307 palabras 6 páginas
4.1 La ciutat i les seves funcions.
4.1.1 El concepte d’urbanització.
Urbanitzacío: Fenomen pel qual les ciutats creixen d’una manera accelerada(població, en nombre i superfície.
En el camp , havien activitats relacionades amb l’agricultura i la ramaderia. S. XVIII apareixen avenços tècnics a causa de aixó augmenta la producció agrícola; també posa en marxa la Primera Revolució Industrial. A conseqüència en el S. XIX el creixement de les ciutats comença prendre força.
A Europa i l’Amèrica del Nord es va produir un creixement de la població urbana i el desenvolupament de la indústria i la mineria, en canvi a Àsia i Àfrica el procés ha estat invers.

4.1.2 Els criteris per definir la ciutat
Es difícil donar amb una definició de
…ver más…

Aquesta segregació està determinada pel nivell econòmic de les persones.
A la perifèria de les regions urbanes solen trobar-se dos tipus

-Zones suburbials: Situades al costat dels centres d’ocupació i on viuen persones de rendes baixes. També anomenades cuitats dormitori, perquè la seva funció principal és allotjar la gent. Les zones perifèriques de les àrees metropolitanes hi ha barris amb una funció residencial (àrees suburbanes).
- Les zones àrees suburbanes estan ben comunicats per carreteres i autopistes, disposen de comerços.
-La funció industrials: Les activitats industrials van tendir a situar-se a les ciutats, aprofitant així la proximitat als centres de consum, la concentració de sistemes de transport i l’abundància de mà d’obra. Les zones industrials es localitzen actualment a la perifèria de les ciutats. Les grans factories són als polígons industrials i als parcs tecnològics.

Polígon industrial: Zona planificada urbanísticament perquè s’hi instal·lin empreses dedicades a activitats industrials. Una característica és la bona accessibilitat a les xarxes de transports i de comuniacació
Parc tecnològic: Àrea industrial creada per concentrar empreses dedicades a la recerca i el desenvolupament tecnològic.

4.2 Els sistemes urbans
4.2.1 Un món de ciutat
La població urbana mundial no para de créixer i cada cop son més les ciutats que

Documentos relacionados

  • Catalanisme
    4145 palabras | 17 páginas
  • La importancia de la alimentación en méxico
    790 palabras | 4 páginas
  • Longitud de arco
    736 palabras | 3 páginas