Varios

1042 palabras 5 páginas
Introducció a l’electrònica digital
1. Enumera 5 aparells digitals que fa uns anys eren analògics.
Telefon mòbil, televisió, màquines de fotogafia, la música gravada (ja no s'utilitzen discs de vinil), les conexions globals.
2. Què és un senyal elèctric? Modificar el corrent elèctric d'alguna manera, amb la finalitat de transmetre la informació. Quins altres tipus de senyals existeixen?
Analògic
3. Què és un senyal analògic? Un senyal analògic es la forma de representar la informació, de forma semblant, a la magnitud física que es vol representar. Quins avantatges i inconvenients té? Avantages: la informació es representada amb màxima qualitat i són bons de crear. Inconvenient: perden qualitat quan es transmeten a través de
…ver más…

Primer es coloca una porta AND i a la sotida de aquesta la porta NOT.
7. Compara les taules de la veritat de les portes lògiques OR i NOR. Què hi observes? Que la NOR anula les combinacions de la porta OR. Quan la sortida de les combinacins de les entrades de la pota OR és 1. A la porta NOR es 0.
8. De què està compost el xip SN7400N de la pàgina 7?
Quatre portes NAND.
Exemples de portes lògiques
1. Explica el funcionament d'un polsador de dues mans implementat amb una porta
AND.
La sortida de la porta NAND s'activa quan les dues entrades són 1; es a dir, quan les mans pitjen els dos polsador.
2. Com funciona el circuit lògic dels polsadors d'emergència d'una escala automàtica? Quan un dels dos polsador es pitja (les entrades estan a 1) l'escala s'atura. Això es deu a que la porta que controla l'escala automàtica és un porta NOR.

3. Què és un microruptor? Petits polsadors que obren o tanquen un circuit quan s'acciona una palanca. Per a què s'utilitzen els microruptors en l'exemple de l'ascensor? Per indicar que les portes s'han tancat.
4. La taula de la veritat de l'exemple de l'ascensor només té una sortida amb valor 1.
Explica el perquè.
Perquè el circuit de portes lògiques esta format per portes AND, la qual cosa suposa que totes les entrades estiguin a 1 perquè la porta estigui activada.
5. El circuit lògic de l'exemple 5 s'ha dissenyat utilitzant dues portes NAND, se t'acut cap altra manera de fer-ho? Dibuixa’n el circuit lògic.

Documentos relacionados

 • VARIOS
  726 palabras | 3 páginas
 • Variado
  1269 palabras | 6 páginas
 • Variados
  1436 palabras | 6 páginas
 • Varios
  12563 palabras | 51 páginas
 • Varios
  615 palabras | 3 páginas
 • Varios
  1004 palabras | 5 páginas
 • varios
  633 palabras | 3 páginas
 • Variados
  1277 palabras | 6 páginas
 • Varios
  2367 palabras | 10 páginas
 • Varios
  40005 palabras | 161 páginas