Violencia de genere

5847 palabras 24 páginas
1.INTRODUCCIÓ....................................................................................... 2

2. ORIGENS SOCIALS.............................................................................. 2

3. QUE ES LA VIOLENCIA DE GENERE................................................. 4

3.1. DEFINICIO................................................................... 4

3.2. CARACTERÍSTIQUES................................................ 4

3.3. TIPOLOGIA................................................................. 5

4. L’AGRESSIÓ A LA DONA.................................................................... 6

4.1. MECANISMES DE PRODUCCIÓ................................ 7

4.2. DINÀMICA DEL
…ver más…

El seu principal desenvolupament, l'ha tingut sempre en l'àmbit del privat, mentre que l'home s'ha mogut en el treball cara als altres.
La dependència econòmica de les dones respecte dels seus companys masculins encara existeix en moltes cultures no és estrany que la totalitat de la renda familiar procedeixi del salari de l'home de la família (pare). No és per tant estrany que en aquest context generalitzat de desigualtat, que és una forma de violència social, sigui la dona una víctima més que probable de la violència dins de les relacions familiars.

El paper subordinat que ha tingut dins de la família, la seva dependència econòmica i la seva assumpció del rol de ser dependent a través de les pautes culturals i socials encara imperants en la nostra societat, provoquen que aquestes situacions siguin, d'una banda freqüents i de l'altra, desconegudes, ja que fins fa relativament poc temps no existia consciència social alguna de que la violència física o psíquica exercida dins l'àmbit familiar o domèstic fos de cap manera un delicte (en alguns països encara no ho és) que atempta contra la integritat i seguretat de les persones, sinó com, en tot cas "assumptes privats de la parelles", "coses de dos". Aquestes consideracions justificaven i fins legitimaven aquestes situacions de violència en virtut de l'autoritat del cap de família (l'home) que, de fet, era considerat el garantí de les normes socials i el propietari de la resta de components del nucli familiar.

Les

Documentos relacionados

 • Violencia de genero
  4825 palabras | 20 páginas
 • Violencia de genero
  1765 palabras | 8 páginas
 • Monografia violencia de genero
  3611 palabras | 15 páginas
 • Monografia violencia de genero
  3617 palabras | 15 páginas
 • Trabajo Práctico, Violencia De Género
  2138 palabras | 9 páginas
 • Trabajo sobre violencia de género
  5605 palabras | 23 páginas
 • Trabajo de investigación sobre violencia de género
  19815 palabras | 80 páginas
 • Manual comunicadores, género y prevención de violencia
  30159 palabras | 121 páginas
 • MITOS Y CREENCIAS ALREDEDOR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL
  1671 palabras | 7 páginas
 • Introduccion a la violencia basada en género
  5902 palabras | 24 páginas