Xoguetes Para Un Tempo Prohibido - Carlos Casares Mouriño

1656 palabras 7 páginas
1º- Ficha bibliográfica………………………………………………………………….1
2º - Autor……………………………………………………………………………...1,2
3º- Tema…………………………………………………………………………………2
4º- Argumento………………………………………………………………………...2,3
5º- Estructura…………………………………………………………………………...3
6º- Narrador e puntos de vista……………………………………………………….3,4
7º- Persoaxes…………………………………………………………………………….4
8º- Tempo………………………………………………………………………………..5
9º- Espazo……………………………………………………………………………….5
10º- Estilo………………………………………………………………………………..5
11º- Conclusións………………………………………………………………………5,6
12º- Opinion persoal……………………………………………………………………6
13º Bibliografía………………………………………………………………………....6
14º- Citas………………………………………………………………………………...6

1º- Ficha bibliográfica.
Autor: Carlos Casares Mouriño
Título: “Xoguetes para
…ver más…

Ao non recuperar as antigas amizades nen granxearse outras novas, o noso protagonista preferirá chamar á casa para saír dunha vez por todas daquela prisión. Avolta a casa, aínda que supuxo o pesar dos país, foi una recuperación da antiga vida que Elías tiña no seu fogar. As antigas amizades, xunto ós amoríos que terá faran desta época una das mellores que lle acontecerán ó mozo. Porén, esta situación rematará co comezo da carreira universitaria, que o apartará da familia e das amizades para comezar una nova vida, cos seus compañeiros de residencia e coas novas experiencias amorosas que aínda estarán porchegar.

5º- Estructura Externa: é una narración dinámica do autor que non consta de capítulos pero o libro pode considerarse perfectamente por partes, mentres o protagonista é neno, cando é adolescente en finalmente cando medra e pasa a home. Olibro posúe subrelatos persoais totalmente identificables que realiza o protagonista. Interna: a narración feita polo autor é lineal, e dicir, o relato vais empre cada adiante non hai “flashbacks”, o autor non altera cronolóxicamente o texto as partes do texto poden ser subsextivas, malia iso pódese distinguir as partes do libro segundo a idade do protagonista

6º- Narrador e punto de vista É un narrador en primeira persoa, o punto de vista

Documentos relacionados