Zonas fitogeograficas

3866 palabras 16 páginas
Exemples de balanç per practicar: L'empresa CORREU presenta a 31,12,09 les següents partides: | | | | | | | | | Bancs i institucions de crèdit | 12.500 | | Comercials | 35.000 | | Creditors per prestació de serveis | 2.500 | | Deutes a curt termini | 2.000 | | Deutes a llarg termini | 25.000 | | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit | 80.000 | | Deutors | 15.000 | | Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes | 1.500 | | Instal·lacions tècniques | 5.000 | | Inversions financeres a llarg termini | 25.000 | | Maquinària | 6.000 | | Mobiliari | 1.500 | | Organismes de Seguretat Social deutors | 2.500 | | Productes acabats | 30.000 | | Productes en curs | …ver más…

crèdit | 1.500 | |  Deutes a curt termini | 2.000 | |  Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals | 1.800 | |  Organismes de la Seguretat Social creditors | 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | NOMÉS PODEU ESCRIURE A LES CEL·LES | | | AMB FONS GROC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PASSIU I NET PATRIMONIAL | 240.000 | |

| | | L'empresa CORREU presenta a 31,12,09 les següents partides: | | | | | | | | | Bancs i institucions de crèdit | 5.000 | | Comercials | 1.000 | | Creditors per prestació de serveis | 1.000 | | Deutes a curt termini | 800 | | Deutes a llarg termini | 12.000 | | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit | 3.000 | | Deutors | 2.000 | | Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes | 500 | | Instal·lacions tècniques | 1.500 | | Inversions financeres a llarg termini | 1.000 | | Maquinària | 2.000 | | Mobiliari | 7.000 | | Organismes de Seguretat Social deutors | 1.500 | | Productes acabats | 3.400 | | Productes en curs | 2.600 | | Utillatge | 3.000 | | Aplicacions informàtiques | 4.000 | | Caixa | 2.500 | | Capital social | 25.000 | | Clients | 1.000 | | Concessions administratives, propietat industrial i drets de traspàs | 3.000 | | Construccions | 3.000 |

Documentos relacionados

 • Zonas fitogeograficas
  3842 palabras | 16 páginas
 • Ecosistemas y regiones naturales
  1167 palabras | 5 páginas
 • Biosfero
  911 palabras | 4 páginas
 • Recursos Naturales De Chihuahua
  1120 palabras | 5 páginas
 • Importancia De Jardin Botanico
  676 palabras | 3 páginas
 • geografia biologica
  966 palabras | 4 páginas
 • Farmacobotanica
  15050 palabras | 61 páginas
 • Flora Y Fauna De Los Estados Que Conforman La Región Guayana (Venezuela)
  1133 palabras | 5 páginas
 • flora y fauna
  854 palabras | 4 páginas
 • Ensayo Fauna y Flora
  2804 palabras | 12 páginas