activitats petit grup

1961 palabras 8 páginas
Planificació de les activitats del mòdul
Mòdul Comunicació i Cognició
Prof. Ignasi Ivern

Curs 2013-14

Tema 1 Desenvolupament filogenètic del llenguatge i de la cognició
ACTIVITAT 1
Lectura
Competències

Desenvolupament de l’activitat

IVERN, I. i PERINAT, A. (2011). Els orígens del llenguatge en l’evolució humana.
Aloma, 28, 13-40.
 Desenvolupar un pensament crític i creatiu, amb capacitat d 'indagar i d 'adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 Ser capaç de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els quals treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions adequades.
Discussió del text a partir del guió següent:
…ver más…
 Treballar en equip i de forma compromesa amb el grup de treball.
 Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.

Desenvolupament de l’activitat

Recopilació videogràfica de les escenes citades en el text i anàlisi de les imatges a l’aula a partir de la informació que proporciona el llibre i dels apunts de l’assignatura Bases de la Comunicació i de la Cognició humanes sobre CNV.

2

ACTIVITAT 4b
Treball de camp

Observació de la conducta no verbal

Competències

 Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.  Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes importants d 'índole social, científica o ètica.  Treballar en equip i de forma compromesa amb el grup de treball.
 Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.

Desenvolupament de l’activitat

Enregistrament d’una situació en la qual es pugui analitzar algun dels comportaments no verbals següents: els aspectes no lingüístics del discurs, l’aspecte extern, la mirada, l’expressió facial, el gest i la comunicació a través de l 'espai. Anàlisi i discussió a l’aula del treball desenvolupat.

TEMA 5 Adquisició i desenvolupament del llenguatge
ACTIVITAT 5
Treball de camp

Enregistrament,

Documentos relacionados

 • L'Empresa Com a Organització. Activitats Finals Unitat2
  1387 palabras | 6 páginas
 • Psicosociología de las organizaciones – Petit Francois
  1899 palabras | 8 páginas
 • ACTIVITAT
  1038 palabras | 5 páginas
 • Activitats CMC
  2730 palabras | 11 páginas
 • Antic regim activitats
  3108 palabras | 13 páginas
 • ACTIVITATS FINALS 1
  1081 palabras | 5 páginas
 • Activitats Tirant lo Blanc
  1885 palabras | 8 páginas
 • El Café de la Granota, activitats
  7775 palabras | 32 páginas
 • Activitats finals 8
  1311 palabras | 6 páginas
 • Analisis de la petit cabanon
  784 palabras | 4 páginas