activitats petit grup

1961 palabras 8 páginas
Planificació de les activitats del mòdul
Mòdul Comunicació i Cognició
Prof. Ignasi Ivern

Curs 2013-14

Tema 1 Desenvolupament filogenètic del llenguatge i de la cognició
ACTIVITAT 1
Lectura
Competències

Desenvolupament de l’activitat

IVERN, I. i PERINAT, A. (2011). Els orígens del llenguatge en l’evolució humana.
Aloma, 28, 13-40.
 Desenvolupar un pensament crític i creatiu, amb capacitat d'indagar i d'adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 Ser capaç de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els quals treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions adequades.
Discussió del text a partir del guió següent:
…ver más…

 Treballar en equip i de forma compromesa amb el grup de treball.
 Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.

Desenvolupament de l’activitat

Recopilació videogràfica de les escenes citades en el text i anàlisi de les imatges a l’aula a partir de la informació que proporciona el llibre i dels apunts de l’assignatura Bases de la Comunicació i de la Cognició humanes sobre CNV.

2

ACTIVITAT 4b
Treball de camp

Observació de la conducta no verbal

Competències

 Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.  Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes importants d'índole social, científica o ètica.  Treballar en equip i de forma compromesa amb el grup de treball.
 Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.

Desenvolupament de l’activitat

Enregistrament d’una situació en la qual es pugui analitzar algun dels comportaments no verbals següents: els aspectes no lingüístics del discurs, l’aspecte extern, la mirada, l’expressió facial, el gest i la comunicació a través de l'espai. Anàlisi i discussió a l’aula del treball desenvolupat.

TEMA 5 Adquisició i desenvolupament del llenguatge
ACTIVITAT 5
Treball de camp

Enregistrament,

Documentos relacionados

 • Memoria Director Lleure
  7215 palabras | 29 páginas
 • Envejecimiento humano
  2676 palabras | 11 páginas
 • Activitats CMC
  2730 palabras | 11 páginas
 • Programació Unitat Didàctica Primària En Valencià
  3696 palabras | 15 páginas
 • Conflicto entre grupos sociales
  1184 palabras | 5 páginas
 • Ecorregiones
  2567 palabras | 11 páginas
 • Desig d'alteritat
  1720 palabras | 7 páginas
 • Riesgos laborales,fol
  4401 palabras | 18 páginas
 • Sociales
  602 palabras | 3 páginas
 • Ejercicios de matematicas (triangulos)
  1158 palabras | 5 páginas