comentari Texans contra violadors

1697 palabras 7 páginas
ANÀLISI I SÍNTESI DEL TEXT
1.Resum
En un cas de violació a Itàlia, el Tribunal Suprem ha exculpat el presumpte violador perquè l 'agredida portava pantalons vaquers. Segons els jutges, aquests tipus de pantalons no es poden abaixar sense el consentiment de la persona que els duu. També a Itàlia abans d 'aquest cas M. Goretti fou violada i per defendre 's va morir. Fou declarada màrtir i canonitzada. Segons l 'autora el jutges pensaven en aquest cas quan feren sentència de l 'anterior, el dels texans.

2. Tema /títol/tesi
Aquest text se centra en el tema del delicte de violació i el seu tractament als tribunals. L 'autora es mostra en contra de determinades sentències on la víctima és considerada com a col·laboradora. Aquesta tesi és
…ver más…
S 'utilitza el plural inclusiu, de complicitat referint-se a les dones: haurem d 'apreciar, som, acceptem, serem, els pronom “ens”. Es pot afirmar, doncs que el grau de formalitat és mitjà-alt. Per a manifestar l 'opinió s 'utilitza la primera persona: pronom “em” “temo”...
Com a díctic temporal que ens remet al moment de l 'enunciació tenim “A partir d 'ara” que assenyala el moment actual.
Si passem a la polifonia observem unes veus que no són les del locutor. Utilitzant un estil indirecte ens reporta el que van dir els jutges: “Aquest tipus de pantalons només poden ser abaixats en col·laboració amb qui els porta”i el que va assegurar la noia de Potenza (que la van violar).
L 'autora del text és Carme Riera, escriptora mallorquina i professora a la Universitat de Barcelona. Podem observar que l 'escriptora està interessada en temes relacionats amb els drets de les dones en una societat plena de recialles masclistes. El text va adreçat al públic en general per a conscienciar a tots i a totes de les injustícies i portar a la reflexió, com en aquest cas sobre una sentència injusta contra una dona víctima d 'una violació.

6. Pressuposicions.
D 'altra banda l 'emissor pressuposa uns coneixements que ha de tenir el lector model: qui és James Dean i què és un cinturó de castedat són una bona prova.

7.Funcions lingüístiques predominants.
Com a funcions lingüístiques predominants hi trobem l 'expressiva ja que l 'emissor manifesta els seus sentiments de

Documentos relacionados

 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari mill
  1261 palabras | 5 páginas
 • Comentari Excelsior
  1197 palabras | 5 páginas
 • Comentari Locke
  1076 palabras | 5 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • resumen del "violador gomelo"
  1147 palabras | 5 páginas
 • Comentari Brida Maria Mercè Marçal
  754 palabras | 3 páginas
 • Comentari De Plató
  1398 palabras | 6 páginas
 • Comentari Descartes
  883 palabras | 4 páginas
 • El Violador De Lurigancho
  1758 palabras | 8 páginas