comentari Texans contra violadors

1697 palabras 7 páginas
ANÀLISI I SÍNTESI DEL TEXT
1.Resum
En un cas de violació a Itàlia, el Tribunal Suprem ha exculpat el presumpte violador perquè l'agredida portava pantalons vaquers. Segons els jutges, aquests tipus de pantalons no es poden abaixar sense el consentiment de la persona que els duu. També a Itàlia abans d'aquest cas M. Goretti fou violada i per defendre's va morir. Fou declarada màrtir i canonitzada. Segons l'autora el jutges pensaven en aquest cas quan feren sentència de l'anterior, el dels texans.

2. Tema /títol/tesi
Aquest text se centra en el tema del delicte de violació i el seu tractament als tribunals. L'autora es mostra en contra de determinades sentències on la víctima és considerada com a col·laboradora. Aquesta tesi és
…ver más…

Es pot afirmar, doncs que el grau de formalitat és mitjà-alt. Per a manifestar l'opinió s'utilitza la primera persona: pronom “em” “temo”...
Com a díctic temporal que ens remet al moment de l'enunciació tenim “A partir d'ara” que assenyala el moment actual.
Si passem a la polifonia observem unes veus que no són les del locutor. Utilitzant un estil indirecte ens reporta el que van dir els jutges: “Aquest tipus de pantalons només poden ser abaixats en col·laboració amb qui els porta”i el que va assegurar la noia de Potenza (que la van violar).
L'autora del text és Carme Riera, escriptora mallorquina i professora a la Universitat de Barcelona. Podem observar que l'escriptora està interessada en temes relacionats amb els drets de les dones en una societat plena de recialles masclistes. El text va adreçat al públic en general per a conscienciar a tots i a totes de les injustícies i portar a la reflexió, com en aquest cas sobre una sentència injusta contra una dona víctima d'una violació.

6. Pressuposicions.
D'altra banda l'emissor pressuposa uns coneixements que ha de tenir el lector model: qui és James Dean i què és un cinturó de castedat són una bona prova.

7.Funcions lingüístiques predominants.
Com a funcions lingüístiques predominants hi trobem l'expressiva ja que l'emissor manifesta els seus sentiments de rebuig davant de sentències d'aquest tipus.

Documentos relacionados