comentari de text nol prenatz lo fals marit

916 palabras 4 páginas
NO·L PRENATZ LO FALS MARIT

Viadeyra

No·l prenatz lo fals marit, Jana delgada!

I No·l prenatz lo fals jurat, que pec es mal enseynat, Yana delgada.

II No'l prenatz lo fals marit, que pes es ez adormit, Yana delgada.

III Que pec es mal enseynat, no sia per vos amat, Yana delgada.

IV Que pec es ez adormit, no jaga amb vos el lit,
Jana delgada.

V No sia per vos amat, mes val cel c'avetz privat, Yana delgada.

VI No jaga ab vos el lit; mes vos y valra l'amich, Yana delgada.

I No el prengueu el fals marit, Jana delicada!
II No el prengueu qui jura en fals, que és neci i mal educat, Jana delicada!
III No el
…ver más…

És una rima masculina perquè acaba en aguda, si acabes en plana sería una rica femenina.Al poema trobem un paral·lelisme amb la repetició de la mateixa estructura als versos 1,3,6 no el prengueu els fals marit.
L'autor utilitza diverses figures retòriques, com l'anàfora, i les alterna en les diverses estrofes. En les tres primeres estrofes, l'autor fa servir una anàfora, a traves de la qual dóna una introducció de la situació de la protagonista, que rep un missatge d'una persona que li diu que no es casi amb ell. El que ens mostra l'autor en les dos primeres estrofes, sembla el moment del casament en el que ella ha de dir si vol o no acceptar-lo com a marit.
Es repeteixen més anàfores, com en la tercera estrofa en la quarta i en la cinquena que parlen despectivament sobre el marit i ens donen raons per les quals la Joana no s'ha de casar amb ell.
L'autor també fa us d'una altra figura retòrica, que en aquest cas seria el asíndeton que l'utilitza al llarg del poema, tot i que no d'una manera molt definida la qual poguéssim dir que es tractes d'un asíndeton.El poema en si sembla que sigui tot ell un asíndeton que no només ens parla sobre la situació en la que es troba la protagonista, sinó que a més ens descriu una mala persona que és el marit.
El seu estil s’acomoda tant als recursos de la poesia popular com recorre a cançons de forma complicada i de contingut artificiós i intel·lectualitzat, direcció en la qual arriba a veritables

Documentos relacionados